Artikkel i Finansavisen: Fyller hullene midlertidig

Adm. direktør i Interimleder AS, Vegard Rooth, har blitt intervjuet av Finansavisen om økt interesse for lederleie.

Følgende artikkel stod å lese i Finansavisens papirutgave onsdag 1. februar.


Se avisoppslaget (PDF) >

Fyller hullene midlertidig

Av Silje Sundt Kvadsheim, Finansavisen

- I fjor hadde vi en vekst i etterspørsel etter midlertidige HR-direktører, sier Vegard Rooth, adm. direktør i Interimleder.

Når sjefen må, eller vil, gå blir det et hull på toppen av selskapet som må fylles umiddelbart. En vanlig metode er å konstituere finansdirektøren til rollen som adm. direktør.

- Men det er ikke nødvendigvis den beste løsningen, for det er ofte forskjeller i typer og lederstiler, sier Vegard Rooth, adm. direktør i Interimleder.

- I tillegg kan det by på problemer når man finner en permanent leder, og finansdirektøren må tilbake til sin egen jobb.

Utleie

Selskapet Interimleder har satset på alternativet: utleie av ledere som midlertidig kan ta sjefsjobben.

- Dette er langt mer vanlig i andre land, men vi ser økt interesse her hjemme også, sier han.

Interimleder hadde i 2015 en omsetning på 27 millioner kroner. Foreløpige tall for 2016 tyder på en liten nedgang.

- Og resultatet ligger omtrent på null, sier Vegard Rooth.

Dominoeffekt

- Hvem er det som gjør dette?

- Vi har tradisjonelt hatt flest kunder innenfor internasjonalt eide bedrifter, og bedrifter eid av private equity-selskaper. Men i det siste har vi sett en økning innenfor offentlige selskaper, sier Rooth.

- Det synes vi er gledelig, ettersom offentlige bedrifter har en tradisjon for å konstituere en leder dersom lederen forsvinner. Ulempen med det er at det blir en dominoeffekt av at mange skifter roller midlertidig, noe som kan være en ulempe når man skal gjennomføre endringsprosesser.

Ulike kvalifikasjoner

- Hva slags ledere vil bedriftene leie?

- På samme måte som noen idrettsutøvere er gode på kulestøt og noen idrettsutøvere er gode på 10.000 meter, har ulike ledere ulike kvalifikasjoner. Og når man skal ha inn en interimleder leter man ikke nødvendigvis etter en leder som kan absolutt alt, men en leder som kan fylle de tre viktigste kriteriene, og som er virkelig god på nettopp det bedriften trenger nå. Derfor vil man ha en interimleder med erfaring fra nettopp en slik situasjon, sier Rooth.

Interimleder leier ut flest ledere til roller som daglig leder, men også økonomidirektører, prosjektledere og andre lederstillinger.

Mer HR

- Det som kanskje overrasket oss mest i fjor var veksten innenfor HR. HR-ledere har tradisjonelt vært en mindre del av vår utleie, men plutselig fikk vi flere oppdrag på dette området.

Rooth tror utviklingen henger sammen med tøffere tider for mange bedrifter.

- Det er noe helt annet å være HR-direktør når ting går oppover enn når det er virkelig dårlige tider. Nå er det mange som gjennomgår, eller har gjennomgått omstruktureringer, nedbemanninger og oppkjøp. Det kan kreve en helt annen ledelse, med større vekt på endringsledelse enn tradisjonelle personaloppgaver, sier Rooth.

I det skjulte

Det er langt fra alltid at den lederen Interimleder skal finne en midlertidig erstatter til, vet det selv.

- Ofte kommer styret til oss i god tid før lederen selv får beskjed, slik at styret vet hvem som kan ta over. Vi er også inne i en del prosesser der noen planlegger et oppkjøp, og dermed trenger noen som kan overta ledelsen når oppkjøpet er i boks.

Gjennomsnittlig sitter selskapets midlertidige ledere i stillingen i åtte måneder.

- Da kan man bruke litt tid på å finne en permanent leder.

- Blir den midlertidige lederen noen ganger i stillingen permanent?

- Fra 5 til 10 prosent blir kjøpt ut, og blir værende i stillingen. Men de fleste interimledere er der på grunn av utfordringen av et nytt sted, mer enn tittelen og karrieren, sier Rooth.