Næringslivet har vanskelige tider, vi kan hjelpe!

Situasjonen rundt Koronaepidemien har endret forutsetningene i næringslivet. Vi er med på lederdugnaden! 

Interimleder AS har ca. 200 interimledere som har meldt seg til tjeneste for å hjelpe norske bedrifter gjennom denne krisen. Dette er erfarne ledere med lang operativ erfaring. Vi kommer ikke med store uoversiktlige modeller, men med konkrete matnyttige råd og innspill. 

  • Vi kan tilby rådgivning innen et bestemt felt, hvor rådgiveren har spesialkompetanse på dette området
  • Vi kan også sette sammen et virtuelt team av rådgivere som dekker et bredere kompetanseområde. Her kan man f.eks. velge tre, fire eller flere områder hvor man trenger faglig bistand. 

Våre interimledere har sagt seg villig til å legge ned en arbeidsinnsats i en innledende fase uten kostnader som dugnad for deg som kunde. 

Dersom din virksomhet kan ha nytte av dette så ta kontakt med oss. Våre ressurser er tilgjengelige for å bidra i alt fra noen få timer spredd over lengre tid, til mer omfattende oppdrag.