Første eierskiftepilot er nå gjennomført

InterimLeders nyutviklede og unike konsept for eierskifte har nå gjennomført sin første pilot. InterimLeder vil nå gå sterkt ut i markedet med dette tilbudet til bedriftseiere som vurderer å selge sin virksomhet og som ønsker en mest mulig optimal salgsverdi.

Det å selge sitt eget livsverk er ingen liten beslutning. For de fleste er det et stort skritt. Før man signerer kontrakten bør godfølelsen være der, både for hvem som overtar bedriften, hva man får i kroner og øre og for hele prosessen. Men den godfølelsen får man kun ved å gjøre et solid forarbeid.

InterimLeders nye eierskiftekonsept gir bedriftseiere en utprøvd og nøye designet prosess, verktøy og kompetanse til å lose salgsprosessen sikkert i havn. Konseptet består av 4 faser og starter med en "helsesjekk" av bedriften.

Helsesjekken

I helsesjekken får man en gjennomgang av bedriften, utført av profesjonelle, operative, erfarne personer (ikke konsulenter) som har gjort det før. Helsesjekken fører frem til en rapport som både belyser bedriftens sterke sider og hvilke områder man må gjøre noe med for å gjøre bedriften klar for en videre salgsprosess. InterimLeder har også høyt kvalifiserte interimledere som kan bistå, eventuelt gjennomføre de nødvendige endringene, alene eller sammen med dagens eiere og/eller ledere.

Piloten

Vi er nå ferdig med helsesjekken i en pilotbedrift som omsetter for ca. 200 mill. kroner. Eierne har fått en rapport som påpeker hva som er positivt i bedriften og hvilke områder man må «passe på» eller endre for å få frem bedriftens optimale verdi. Bedriften er nå i ferd med å leie inn en interimleder som skal gjennomføre dette i praksis.

Hensikten med en pilot var at vi også skulle få tilbakemeldinger om hva vi kan forbedre eller endre i helsesjekken. Dette var for oss veldig lærerikt, og vi har nå en velutprøvd helsesjekk som raskt kan gjennomføres i aktuelle bedrifter til en meget rimelig kostnad.

Helsjesjekken omfatter følgende områder:

  • Ledelse / nøkkelpersoner
  • Intern miljøundersøkelse
  • Økonomi
  • Skatt / avtaler / legale forhold
  • Forretningsstrategier / verdier
  • Marked og markedsutvikling
  • HMS / internkontroll
  • Organisasjon / struktur

De som har vært i gruppen som har utarbeidet og gjennomført helsesjekken i pilotbedriften er interimlederne: Carl Christian Tybring-Gjedde, Odd Bjørn Ur, Svein Aarvik, Håkan Martin Nordqvist, Stein Førland og Tor Lie.

InterimLeder AS vil nå gå sterkt ut i markedet med dette unike konseptet, som hittil ikke tilbys av noen andre aktører.