Etter at interimoppdraget er utført

Når interimlederen har gjennomført de oppgavene han/hun er innleid for, avsluttes oppdraget i henhold til kontrakten og det er ingen ytterligere kostnader for virksomheten.

I tillegg har interimlederen sørget for en god kompetanseoverføring til de(n) person som skal overta funksjonen. En interimleder har på mange måter den samme oppgaven som en stafettløper. Han mottar en stafettpinne og løper sin etappe så godt som mulig og leverer stafettpinnen til neste mann for å bringe virksomheten videre mot målet.