Europeiske trender innen interimledelse

Vi har rettet blikket mot Tyskland og Storbritannia, for å se på utviklingen innen interimledelse utenfor landets grenser.

Tyskland

Markedet for interimledelse i Tyskland fortsetter å vokse. Veksten i 2012 var forventet å være på rundt 10 %, og totalmarkedet ble i 2011 beregnet til over 2 millarder Euro. Det er omkring 12 000 interimledere i Tyskland (2012).

Veksten er relatert til den mer og mer gjengse erfaringen fra tyske selskaper, om at det å forankre behovet for en ny toppleder i et styre er en tidkrevende prosess, og at man i mellomtiden må finne en passende leder som kan starte nesten umiddelbart.

Man ser også at stadig yngre interimledere kommer inn i markedet, og det er i dag flere som allerede i midten av 40-årene velger en karriere som interimleder. Også kvinneandelen i interimlederdatabasene er økende, og har siden 2000 doblet seg, og utgjør i dag 16 %.

Dagsraten for en interimleder i Tyskland ligger på ca. 1 % av årslønnen for en fast ansatt, noe som avviker med 0,2 % i begge retninger avhengig av bransje, funksjon og kvalifikasjon.

England

Det britiske markedet for interimledelse er på 1,5 millarder britiske pund, og rundt 15 000 interimledere er i virksomhet, viser tall fra 2013, presentert av IMA.

En undersøkelse gjort av Institute of Interim Management viser at gjennomsnittsalderen er 52,8 år og at halvparten av interimlederne i undersøkelsen var mellom 50-59 år. Kvinneandelen er noe høyere enn i Tyskland, nemlig på 23 %.

Et annet interessant tall er gjennomsnittslengden på et interimlederoppdrag, som i Storbritannia er på 7,3 måneder. Til stillinger som CEO og MD er dagshonoraret i snitt på 840 britiske pund per dag. Prosjektledere har i snitt 546 britiske pund per dag.


Kilder:

- Financial Times, Tyskland, 7.12.12 - Undersøkelse fra 2012, av Institute of Interim Management i England - Undersøkelse Q1 2013, av Interim Management Association (IMA) i England