Interim katalysator til internt IT-løft

Noen ganger er kjemien mellom interimleder og oppdragsgiver så riktig at det skapes en helt spesiell energi. Det var tilfellet da Danica Pensjon hentet inn en midlertidig leder til sin IT-avdeling.

​Trondheim, juni 2016: Livs- og pensjonsforsikringsselskapet Danica Pensjon er i ferd med å lande en omorganisering, og administrerende direktør Bjørn Holli har planen klar for hvordan selskapet skal rigge seg for nye krav og forventninger til IT og digitalisering. Arbeidet med å finne selskapets nye CDO er i gang, men noen må også sørge for at IT-avdelingen, som på dette tidspunktet er uten en leder, holder trykket oppe til ny ledelse er på plass.

Ferie ingen hindring

- Jeg henvendte meg til Interimleder AS sent i juni med bestilling på en IT-leder fra midten av august, forteller administrerende direktør i Danica Pensjon, Bjørn Holli.

- Siden dette var så tett opp i fellesferien var jeg forberedt på at det kunne ta noe tid før prosessen var i gang. Men der tok jeg feil!

I løpet av bare noen dager mottok han utvalgte CVer for vurdering. Han forteller at alle var gode, relevante kandidater for rollen som IT-leder, men at det var én som utmerket seg spesielt. Såpass at det kun var denne ene kandidaten som ble kalt inn til samtale.

Mobil interimleder med sekken full av riktig erfaring

- Kombinasjonen bakgrunn fra bank og finans og erfaring med digital endringsledelse var midt i blinken, og intervjuet bekreftet at vi hadde funnet en interimleder med tyngden og lederegenskapene vi ønsket oss, forteller Holli.

Derfra gikk prosessen kjapt videre til signering av oppdragsavtale, med start i august som ønsket.

«Den utvalgte» var Sven Falcke, som siden 2010 har jobbet selvstendig som interimleder med blant annet digital endringsledelse som spesialfelt. Sven har bakgrunn fra både topp- og linjeledelse i ulike bransjer, blant annet olje/gass og bank/finans. Han har også ledet digitaliseringsarbeid i offentlig sektor i Norge. Opprinnelig fra Tyskland, gift og bosatt i Oslo og - siden august 2016 - ukependler til Danica Pensjon sitt hovedkontor i Trondheim!

- Stillingen krevde en tilstedeværende leder. Sven sa seg villig til å pendle, og i hele perioden har han vært 4-5 dager i uka i Trondheim. Det er jo egentlig faktisk ganske fantastisk, legger Bjørn Holli til.

Oppdragsperioden har blitt forlenget i to omganger, og når Sven Falcke etter planen takker for seg i Danica Pensjon i september, er det etter til sammen 1 år og 1 måned i selskapet. Han har allerede satt flere varige spor i organisasjonen.

Fornøyd gjeng

Hovedtrekkene i det formelle oppdraget var å lede IT-avdelingen i en overgangsfase, innføre ny arbeidsmetodikk og øke kapasiteten og effektiviteten. Sven har hatt ansvaret for å SCRUM-metodikk i avdelingen, og har vært med på å rekruttere en SCRUM-master. Å få «ting i system» var et viktig mål for Danica Pensjon da de valgte å engasjere en interimleder.

Ifølge Bjørn Holli har de fått det de bestilte – og mer til!

- Det som er så utrolig bra, er at Sven har skapt en veldig positiv dynamikk i avdelingen! Hans måte å følge opp medarbeiderne er preget av empatisk, direkte og konstruktiv dialog. I løpet av tiden hos oss har han utviklet de ansatte. Han har bygget opp et solid team av egne, interne ressurser. Det er en fornøyd gjeng som jobber i IT-avdelingen nå!

Oppdragsgiver Bjørn Holli legger ikke skjul på at han også er fornøyd med den jobben Sven Falcke har gjort for selskapet siden starten i august i fjor.

- Sven har rett og slett «blitt» Danica, sier Bjørn Holli.

I januar fikk Sven Falcke prisen som «Årets Interimleder 2016», begrunnet blant annet med en strålende attest fra oppdragsgiver Danica Pensjon basert på et samarbeid som da kun hadde vart i fire måneder.

Interim «katalysator» til prosessene

Per definisjon er en katalysator «…et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv (permanent) forandres.»

Det er fristende å bruke dette som et bilde på dette interimoppdraget: Oppdragsgiveren som ville ha endringer (reaksjoner) og interimlederen (katalysatoren) som økte hastigheten og skapte positiv energi i prosessene.

Noen ganger stemmer bare kjemien ekstra godt!

 

Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet, som er et av Nordens ledende finanskonsern. Det norske selskapet har 90 ansatte fordelt på hovedkontoret i Trondheim og salgskontorer rundt omkring i landet.