- Interimledelse har et stort potensiale i Norge

Jon Erling Tenvik har vært leder i mer enn tre tiår. På 1980-tallet tjenestegjorde han som offiser i Sjøforsvaret på fregatter og patruljebåter. Nå snur han skuter som interimleder. - Det er fremdeles en stor jobb å gjøre med å kommunisere fordelene med interimledelse, mener Tenvik.

Tenvik er utdannet fra Sjøkrigsskolen og INSEAD, og har bred ledererfaring fra finans, teknologi og maritim sektor. Han har vært investeringsdirektør i Storebrand og ledet et privat shipping- og investeringsselskap. Fra 2004 ledet han Mercuri Urval sin executive- og board-aktivitet i Norge, frem til 2010 da han tok over som direktør for Corporate Finance i Handelsbanken. 

Hyret inn som interimleder i norsk tech-selskap

Tenvik er i dag associated partner og rådgiver i FIRST HOUSE og har ulike styreverv, blant annet som president for Norske Reserveoffiserers Forbund. I de siste 3-4 månedene har han vært aktivt engasjert av InterimLeder for å bistå et norsk tech-selskap med å kommersialisere og internasjonalisere virksomheten deres.

- Selskapet har brukt mye tid og penger på å utvikle produkter og løsninger som er i verdensklasse teknologisk sett. Sammen med den øvrige ledelsen jobber jeg med å kommersialisere selskapet, og er i god rute, forteller Tenvik, som begynte i oppdraget i mars.

- Skal du ha effekt bør ikke oppdraget være under 3 måneder. Vice versa, er det lenger enn 6 måneder bør jo bedriften tenke på å få på plass en mer permanent løsning, med mindre vi snakker om generasjonsskifter hvor man skal selge bedriften.   

Fordel å være en del av InterimLeders stab

Tenvik har hatt management for hire-oppdrag tidligere, men er ikke i tvil om at det er en stor fordel å være en del av InterimLeders base:

- Fordelen med å være en del av staben til InterimLeder er at du ikke trenger å bruke tid på å hente inn nye oppdrag, for det er det de som gjør. På den måten kan vi som er ute i oppdrag fokusere fullt og helt på å levere kvalitet, reflekterer Tenvik.

- Jeg har jobbet en del år i finansbransjen, og er imponert over to ting hos InterimLeder: Det ene er at de er så bevisste på å levere kvalitet, de er veldig ærekjære der. Det andre er hvor raske de er med å besette et oppdrag, fra et oppdrag kommer inn til personen står i døren hos kunden. Ofte kan rekrutteringsprosesser ta 3-6 måneder, mens InterimLeder får tak i en relevant ressurs som kan møte på jobb innen en uke.  

Interimledelse som fag

Tenvik tror at det fremdeles er en jobb å gjøre med å gjøre interimledelse kjent her til lands:

- Interimledelse er en veldig komplementær ledelsesmekanisme i bestemte deler av bedriftens livssyklus. Det er rimelig kjent blant en del, men det er flere enn de som er kjent med det i dag som kunne hatt nytte av å teste det ut. Jeg tror fortsatt at det er et kommunikasjonspotensiale igjen, sier han.  

- Det er spesielt to ting som bør kommuniseres. Det ene er fleksibiliteten som oppdragsgiver har ved å leie en interimleder i en periode fremfor å ansette fast. Det andre er gleden av å oppleve hvor mye erfaring en typisk interimleder har, gjerne fra mange ulike bransjer og ulike funksjoner i en bedrift. Den erfaringen blir tilført bedriften og blir igjen som kunnskap etter at interimlederen har forlatt skuta.