Interimledelse i offentlige virksomheter

Interimledere kan være løsningen for god gjennomføringskraft i offentlige forvaltningssaker.

I mediene omtales stadig saker på kommune eller fylkesnivå som står i stampe eller får strykkarakter for dårlig gjennomføring eller budsjettsprekk. Vi kan også lese om skyhøye konsulentkostnader som ikke har ført til målbare resultater. En interimleder som har bred erfaring fra operative lederoppgaver kan være rett løsning i gitte tilfeller.

Her følger en link til et case i England. Der besluttet de lokale myndighetene i en kommune å oppnevne en interimleder som skulle evaluere deres bolig-og vedlikeholdstjenester i en tid der lederen hadde gått over i en ny stilling. Les caset på interimmanagement.uk.com »