InterimLeder lanserer blogg

- Vi får stadig høre at interimledelse er et verdifullt verktøy å ha i verktøykassa. Etter at en interimleder har vært på plass en tid er ofte responsen: "At vi ikke har tenkt på dette tidligere!", fra oppdragsgiver som kan være styrerepresentant, eier, eierrepresentant, CEO, linjeleder eller HR-sjef. Med vår nye blogg vil vi nå ut med budskapet vårt til enda flere, sier adm. direktør i InterimLeder, Vegard Rooth.

Rooth er for øvrig klar over at begrepet "blogg" kan virke litt fremmed for noen:

- Vi ser på blogging som fremtidens "uhjulpne kunnskapsbase". Bloggen vår skal være et forum for kunnskaps- og meningsutveksling rundt et tema som ligger vårt hjerte nær, og hvor betydningen av interimledelse kan debatteres og utvikles.

Mange av blogginnleggene vil ta opp spørsmål og utfordringer som InterimLeder hører fra oppdragsgivere og interimledere, og bloggen vil ellers belyse aktuelle problemstillinger fra forskjellige vinkler, både fra organisasjonens og interimlederens perspektiv. 

Bloggen finner du på blogg.interimleder.no