Interimleder og ”Jack of all trades”

Som liten drømte Hellek Bråthen om å bli jagerflyger. I stedet ble han siviløkonom og får i dag ut adrenalinet som interimleder. Nå har han nettopp gjennomført et vellykket oppdrag som interim CFO hos SF Kino og ser fram til å nyte noen dager på fjellet.

Hellek Bråthen er utdannet siviløkonom og er autorisert finansanalytiker. Han har mer enn 20 års erfaring innen finans, har jobbet med corporate-oppdrag i det norske kapitalmarkedet, vært finansdirektør i et børsnotert selskap og leder av en investeringsvirksomhet. 

Interim CFO hos SF Kino

Nylig ble han hyret som interim CFO hos SF Kino, hvor CEO, Ivar Halstvedt tidligere i år gav ham følgende skussmål: 

- Vår nye interime CFO har fungert veldig bra. For hver måned har vi forbedret kvaliteten på rapporteringen og fått ryddet godt opp. Jeg ser fram til å få overlevert gode rutiner til varig stab når han avslutter oppdraget til høsten.

Som enhver ekte interimleder, har Bråthen lang erfaring og kompetanse som har kommet godt med i interimlederposisjoner hos bedrifter som Voss of Norway og SF Kino. 

- Jeg er en ”Jack of all trades”. Jeg kan finansiering, være utførende i regnskapssammenheng, ta overordnet ansvar for å organisere en økonomifunksjon og i tillegg jobbe mot styret som direksjonssekretær, oppsummerer Bråthen. 

Ble utnevnt til ingeniør

Bråthens spesielle interesse for fysikk gjorde han tidlig i karrieren til en aktiv bidragsyter i diskusjoner på driftsplan. Det å bidra utover sitt eget fag og rolle er en evne han mener alle gode CFO-er bør ha: 

- Selv om hovedfokus ofte har vært kostnadsstyring, har jeg ofte hatt innspill på inntekstvekst også. Alt man gjør rundt presentasjon, fakturering og prising er ganske tett opp mot CFO-rollen. Min første jobb var som controller i ABB, hvor jeg også fungerte som assisterende prosjektleder i utviklingen av en jordfeilindikator for mellomspente nett. Jeg var eneste økonomi blant 400 medarbeidere, hvor de fleste var ingeniører og følte meg beæret da jeg uoppfordret ble utnevnt til ingeniør av dem. Det skjedde også i Statnett og Enitel, forteller Bråthen.

Var med å starte Enitel 

Som finansdirektør Statnett var Bråthen med på å starte Enitel, da de to aktørene gikk sammen om å utvikle et konkurrerende telenett i Norge:

- Først laget vi en forretningsplan. Så kom jobben med å selge den inn. Vi dro land og strand rundt og presenterte den for femti energiverk. Budskapet var at vi måtte gå sammen på børsen for å få det til. Jeg hadde forventet mye motstand, men de ville være med. Vi var veldig fornøyde med dette, og jeg laget en finansieringsplan som vi gjennomførte. 

Enitel ble børsnotert i 1999 og ble verdsatt til nærmere 2 milliarder kroner. 

- Dessverre gikk selskapet konkurs. Vi var i en bransje med overetablering, og vi hadde nok undervurdert hvilken frihetsgrad Telenor hadde til å justere priser i sin favør, reflekterer Bråten.

Søndag-søndag

Noen husker kanskje ukeavisa Søndag Søndag. Etter rettsaker og påfølgende konkurs i 2006, ble avisen ble lagt ned. Men, i starten var avisen i en ”steam” som kunne ha endt med en suksesshistorie. 

- Da jeg begynte der solgte vi 4000 eksemplarer per utgave. Den eneste måten å få fart på salget var å bygge ut distribusjonen. I løpet av noen sommeruker økte vi fra 400 til 1500 utsalgssteder og fikk salget raskt opp til 15 000 eksemplarer. I løpet av to år nådde vi 60 000, men da kom Dagbladet og VG på banen med sine søndagsaviser.

- Har aldri tvilt på at jeg leverer tilbake det jeg koster

Bråthen har også jobbet innen legemiddelindustrien. I et firma han jobbet var han som CFO involvert i utviklingen av et legemiddel.

- I legemiddelbransjen må du kunne tenke kommersielt og medisinsk samtidig. I selskapet jeg jobbet i satt vi og så på studier fra en fase i sykdomsforløpet til pasientgruppen som var entydig gode. Vi ønsket derfor å få med oss amerikanske legemiddelmyndigheter også. Vi vurderte da om vi skulle justere på suksessoppskriften vår og ta en større risiko både medisinsk og kommersielt, for å høyne sannsynligheten for å få godkjennelse. Chief medical officer og jeg hadde en tung diskusjon om dette og han aksepterte mitt resonnement om å gå for den høyeste verdien og forlenge det vi allerede hadde gjort. Produktet var en suksess, da det ikke lenger var etisk forsvarlig å tilby placebo i studieforløpet. Selskapet to år senere solgt for et tosifret millardbeløp, så jeg har aldri tvilt på at jeg leverte tilbake pengene jeg kostet i den organisajonen.

Interimledelse 

Hellek Bråthen ser frem til neste oppdrag, og bruker tiden nå til noen rolige dager på fjellet, hvor han dyrker sin lidenskap for ski. På spørsmål om hva han liker med å være interimleder, svarer han følgende: 

- Jeg liker å se nye virksomheter og forretningsmodeller. Det har alltid konsekvenser for hvordan økonomifunksjonen og regnskapet bygges opp, føres og rapporteres, og det er faglig interessant. I tillegg er det spennende å møte nye bransjer, organisasjoner og ikke minst, mennesker, avslutter Bråthen.