Møt våre to nye medarbeidere

InterimLeder har styrket stafettlaget med to nye ansettelser. Vi kan meddele at vi har fått på plass en Junior Rådgivende Konsulent og en Senior Rådgiver.

Publisert 06.09.2017

Leanne Patricia Drøyer (Senior Rådgiver) kom til InterimLeder AS i august 2017, med 24 års ledererfaring fra globale selskaper bak seg. Hun har jobbet i bransjer som retail, reiseliv, HR og administrasjon. Leanne har de siste syv årene jobbet for konsulentselskapet Daymon Worldwide i rollen som Senior Business Manager, og fungert som interimleder for ICA Norge og Circle K i samme periode.

Rollen hennes er å koble egne erfaringer som konsulent opp mot kundenes behov, og effektivt iverksette tiltak og prosesser. Med spisskompetanse innen tverrfaglig samarbeid, ledelse, salg, markedsføring og kommunikasjon vil hun bistå i arbeidsprosesser med kunder. 

Leanne har en bachelor i Tourism Management med spesialisering i PR fra University of Canberra, og diplom i Business Administration fra Sydney Business Institute. Hun har også studert norsk og norsk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Yannick Q. Hougaard (Junior Rådgivende Konsulent) startet i InterimLeder AS juni 2017. Han har flere års erfaring som markedsfører, blant annet som Head of Marketing i Animus Electronic Sports Club, og gründer i både Norge og Australia.

Han vil gi InterimLeder et nytt syn på hvordan vi kan markedsføre oss i fremtiden. I tillegg vil han ta strategiske beslutninger og sikre gode IT- og arbeidsprosesser. Med spisskompetanse i digital markedsføring vil han sikre at InterimLeder når sine mål. 

Yannick har sin bakgrunn fra University of Southern Denmark hvor han har bachelor i Business Administration. I 2018 avslutter han mastergraden i International Marketing ved Aalborg Universitet.Umbraco CMS fra MarkedsPartner