Seniorrådgiver

InterimLeder AS er det ledende selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse. Selskapet ble etablert i 2001 og har i dag ca. 2 300 interimledere tilknyttet selskapet. Selskapet har vist en god aktivitet- og omsetningsøkning over tid. Det er gode trender for interimledelse i både Norge, Norden og Europa og mulighetene for selskapet er store.

Selskapets hovedprodukter er utleie av interimledere for Change Management, Gap Management, Project Management. Selskapets hovedmarkeder har vært innenfor privat sektor, og nye markeder kommer stadig til.

Publisert 25.04.2017

Vi ser etter en erfaren leder, med minst 10 års ledererfaring, som ønsker å jobbe med et spennende tjenestekonsept. Evnen til å skape tillit hos oppdragsgivere, vurdere oppdragsgivers behov og koble dette opp mot vurdering av aktuelle lederprofiler er avgjørende. I tillegg skal både oppdragsgiver og interimleder følges opp i løpet av prosjektet slik at vi opprettholder vår høye gjenkjøpsgrad. Erfaring fra systematisk salgs- og markedsarbeid er viktig. Egen erfaring som interimleder er en fordel.

Vi kan tilby en attraktiv jobb med en stor kontaktflate i norsk og internasjonalt næringsliv.

Seniorrådgiver

 • Seniorrådgiver er ansatt i eget AS, og rapporterer i henhold til avtale til administrerende direktør og inngår i Interimlederteamet
 • Arbeidssted er fortrinnsvis i Oslo
 • Jobben innebærer resultatansvar for sin portefølje
 • Jobben er i utgangspunktet et engasjement på 6 måneder med mulighet for forlengelse. Rett person kan tilbys partnerskap etter 2 år.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

 • Delta i den strategiske utviklingen av selskapet og selskapets tjenestesalgskonsept
 • Systematisk salgs- og markedsarbeid individuelt og i samhandling med teamet for øvrig
 • Konkret fokus på utvikling, salg og leveranse av Interimleders konsepter
 • Vurdere oppdragsgivers behov og koble dette opp mot vurdering av aktuelle lederprofiler
 • Følge opp oppdrag og rapportere i henhold til selskapets rutiner

Nødvendig bakgrunn og erfaring

 • Bred ledererfaring, og gjerne erfaring fra eller med interimledelse
 • Gode resultater fra systematisk salgs- og markedsarbeid, gjerne fra tjenestesalg
 • God på MS Office, og gjerne CRM og Inbound systemer
 • Høyere relevant utdanning
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet og systematisk arbeidsform, - selvstendig
 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner internt og eksternt, med gode sosiale ferdigheter
 • Resultatorientert
 • Strategisk anlagt i kombinasjon med sterk gjennomføringsevne
 • Vi er et lite team, så komplementaritet i forhold til teammedlemmene for øvrig er vesentlig

Søknad

Hvis dette virker spennende for deg, og du er kvalifisert, ber vi om at du sender en kortfattet søknad, samt oppdatert CV i WORD-format til vegard.rooth@interimleder.no.
Ønsker du nærmere opplysninger, ta kontakt med Vegard Rooth på telefon: +47 974 94 789 eller på epost: vegard.rooth@interimleder.no. Søknadsfrist 05.05.17.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner