Stig Herbern er ny styreleder i InterimLeder

Med gründer og investor Stig Herbern med på laget som ny styreleder, har InterimLeder fått en sterk styresammensetning.

- Jeg har ståltro på interimledelse som konsept, fordi tempoet og endringsskiftet i det internasjonale næringslivet i økende grad etterspør rask tilgang på denne typen kompetanse. Jeg er derfor glad for å kunne bidra med min erfaring og nettverk i styrearbeidet i InterimLeder AS, forteller Stig Herbern.

Lang fartstid

Stig Herbern har en imponerende ”track record” som leder. Fra Country Manager i Coca-Coca Company på åttitallet, til CEO i Telenor Mobil og Ventelo, har han tilført verdi og visjon til mange virksomheter, ofte i krevende perioder. I noen av disse selskapene er han i dag styreleder, og han har styremedlemsverv i enda flere bedrifter.

I 2012 ble han styremedlem i InterimLeder AS, sammen med Ulf Richard Deinoff og Vegard Rooth, og sommeren 2013 tok han over som styreleder for gründer Sverre Holen, som ønsket å profesjonalisere styret, og ta en annen rolle i selskapet, som daglig leder.

Konsulenter fungerer ikke i linjen

Herbern har selv vært interimleder, og har leid inn mange interimledere i sin tid som leder. For han er interimledelse det eneste reelle alternativet, når virksomheter har akutt behov for å dekke et kompetansegap, gjøre en snuoperasjon eller når man trenger en sterk, erfaren person til å lede et prosjekt.

- Tradisjonelt har man brukt konsulenter. Men en konsulent fungerer ikke i linjen. Det gjør interimlederen. I oppdragsfasen er han ene og alene bedriftens mann, og kan bistå med kompetanse som ikke finnes internt, reflekterer Herbern.

Økende etterspørsel for interimledelse

Til tross for at Norge tradisjonelt sett har hatt kultur for lange ansettelsesforhold, også for ledere, tror Herbern at vi kommer til å se en økende tendens til å ta i bruk interimledelse.

- Slik dynamikken i det internasjonale næringslivet er i dag, kommer også markedet i Norge til å trenge en pool av ressurser de kan trekke på. Interimledelse er å knytte veldig gode enkeltpersoner, som jobber som selvstendige næringsdrivende, opp mot markedet, og der er InterimLeder AS den eneste norske spesialisten, sier Herbern.

Internasjonal kompetanse inn i norske virksomheter

Stig Herbern ønsker også å forsyne norske virksomheter med internasjonal kompetanse, og har som et mål å komme den såkalte "nettverksfella" til livs:

- Vi ønsker i større grad å tilby internasjonal kompetanse til det norske næringslivet. Tradisjonelt er det ofte slik at styret ved lederskrifter bruker egne, lokale nettverk, fordi de har dårlig tid. Gjennom InterimLeders profesjonelle og utprøvde seleksjonsprosess, får de samme styrene tilgang til en mye bedre og bredere kompetansebase, med mulighet for å komme i gang etter bare to uker. Der har InterimLeder AS sin store styrke, avslutter Stig Herbern.


Biografi:
Stig Herbern (f. 1956) er gründer og investor med lang fartstid innen IT- og telekombransjen. Han er styreleder i Norden Realkapital AS, FairChance Group AS og Medianodes AS. Han er også styremedlem i Ventelo AS, CrudeCorp ASA, Folkia AS, Socialboards AS, Human Element Norway AS og Herbern Marina AS. Han har også hatt mange styreverv ut over dette, blant annet for NRK, Telenor International og flere børs- og unoterte selskaper innen TMT-sektoren. Han har tidligere vært CEO i Ventelo AS, senior partner i Credo Partners, CEO i Telenor Mobil og Telenor Media. Stig var også rektor ved Handelshøyskolen i Oslo fra 1987 til 1991, og hadde fra 1983 til 1986 en rekke lederstillinger i Coca-Cola Company. Han er utdannet handelsøkonom ved Oslo Handelshøyskole, og Master of Business Administration fra Arizona State University.