← Om interimledelse Mer

Vil du bli interimleder?

Er du klar for en av de mest spennende og utfordrende karriéreveiene? Som interimleder er du utleid på midlertidig basis for å løse et konkret oppdrag i en bedrift. Lengden på oppdragene varierer. Er du en erfaren leder med dokumenterte resultater, ønsker vi å snakke med deg.

Som det eneste selskapet i Norge, har vi spesialisert oss på å leie ut interimledere til private og offentlige virksomheter. Siden 2001 har vi levert hundrevis av topp-, mellom- og prosjektledere til norsk og internasjonalt næringsliv, hvorav mange av våre kunder er anerkjente bedrifter.  

Interimledelse er en spennende karrierevei i sterk vekst. Tempoet og endringsskiftet i det internasjonale næringslivet fører til at tilgang på denne typen kompetanse i økende grad blir etterspurt. 

Større frihet

Som interimleder har du større frihet enn du har som fast ansatt. Selv om det vil være travle dager i perioden du er utleid, vil den økonomiske kompenasjonen for oppdragene du gjør være så god at du vil få en større fleksibilitet i livet ditt. 

Verdifull erfaring

Vi kan garantere at oppdragene alltid vil være utfordrende, og meget varierte. Dette styrker din CV, gir deg nye erfaringer og et større nettverk, som vil være nyttig for fremtidige oppdrag. 

Om å arbeide med InterimLeder AS

Som utleid interimleder går du inn i en lederstilling i en avtalt periode, med alle fullmakter stillingen krever. Som Norges ledende aktør innen interimledelse, får vi dermed de fleste spennende oppdragene. 

Avtaleforhold

Alle våre interimledere har eget selskap som InterimLeder AS tegner avtale med. Kunden inngår en kontrakt med InterimLeder AS, på interimlederens vegne. Alle avtaler er helt transparente. InterimLeder AS forhandler priser med interimlederen etter hva markedet er villig til å betale. InterimLeder AS har et påslag på interimlederens honorar. 

Innledende kontakt

Hvis du tar kontakt med oss, ber vi deg sende CV-en i Word-format for en vurdering. Hvis du blir antatt som interimleder, blir du registrert i vår base. Alle interimledere blir intervjuet i forbindelse med konkrete oppdrag de er aktuelle for. 

Utlysning av oppdrag

Alle oppdragene InterimLeder AS får inn, lyser vi ut til alle våre interimledere. De som har erfaring fra tilsvarende oppdrag, og ser seg kvalifisert for oppdraget, sender inn en søknad til kundeansvarlig hos InterimLeder AS.


Interessert? Ta kontakt med oss i dag!

Umbraco CMS fra MarkedsPartner