En interimleders bekjennelser

En vakker vårdag i 2011 fikk Gisle Bakken en spennende telefon fra et stort kinesisk telecomselskap som trengte hans hjelp. Det skulle bli starten på en interimledertilværelse som har gitt mersmak.

Men la oss spole litt tilbake… Gisle Bakkens lederkarriere startet tilbake i 1987. Året da Dagens Næringsliv fremdeles het Norges Handels og Sjøfartstidende, og Black Monday sendte verdens børser i fritt fall i tidenes verste børskrakk.

- Det året var jeg country manager for Firkløveren AS, et selskap som fremdeles i dag selger serviser i porselen, forteller Bakken.

Det første oppdraget

Siden skulle han tilbringe nesten 20 år i lederstillinger innen salg, markedsføring, forretningsutvikling og HR i legemiddelselskapet AstraZeneca, etterfulgt av 2 år som CEO i Apoteket Norge AS. Inntil han en vakker vårdag i 2011 ble kontaktet av kinesiske Huawei.

- De ønsket å hyre meg til å sette opp HR-rutiner i Norge. Jeg sa ja, og det ble mitt første interimlederoppdrag. Ett jeg utførte på 14 måneder, sier Bakken. 

Fra grønn te til café au lait

Etter at Huawei-oppdraget var utført, hadde interimlederrollen gitt Bakken såpass mye at han tok kontakt med InterimLeder AS, for å melde seg inn i databasen deres. Kort tid etter hadde han fått sitt neste oppdrag:

- Det store franske industrikonsernet Alstom hadde fått en akutt situasjon hvor to medarbeidere i HR-avdelingen sluttet brått, inkludert direktøren. Oppdraget mitt gikk ut på å ta over ledelsen av avdelingen mens toppledelsen fikk pusterom til å ta beslutninger og gjøre nyansettelser.

Bakken er glad for samarbeidet med InterimLeder, og fordelene det gir:

- Det er vanskelig å selge seg inn for neste oppdrag mens man er i et oppdrag. InterimLeder jobber for meg for å skaffe oppdrag og gir en viss sikkerhet i det, reflekterer Bakken. 

Møtet med rollen som interimleder

– Å komme inn i en ny virksomhet som interimleder er litt første skoledag-følelse. En blanding av at ”her kommer en ekspert som skal løse problemene våre,” versus ”en besserwisser som skal kritisere oss.” Det er derfor utrolig viktig å gjøre et godt førsteinntrykk og vinne tillit.

Tre råd han gjerne vil dele er:
- Vær ydmyk til bedriftskulturen og ting som er gjort før  
- Utnytt kompetansen som folk sitter på  
- Vit at du har alles øyne på deg, og lever noe i løpet av kort tid!

Bakken understreker viktigheten av å ha et klart formulert oppdrag, og forklarer hvordan han gikk fram for å avklare problemstillingen så godt som mulig før oppstart:

- Jeg gjennomførte et par møter med lederne før jeg startet, og fikk rom for å ta en rask runde med de viktigste avdelingslederne på forhånd for å avklare at den utfordringen jeg hadde beskrevet var den som eksisterte i virkeligheten, forteller Bakken. 

Bedre forutsetninger som interimleder utenfra

Gisle Bakken har jobbet med HR i mange år, og ser at man som interimleder i denne rollen nyter godt av å ikke ha tidligere bindinger:

- I en avdeling fant jeg en fastlåst situasjon mellom lederen og medarbeiderne, som hadde eskalert over tid. Lederen hadde tatt veska og gått. Jeg ansatte en ny leder og bygget opp avdelingen på nytt med folk som hadde bedre forutsetning for å jobbe sammen. Det hjalp at jeg kom utenfra og ikke hadde noen historikk der. Den tidligere HR-sjefen hadde nok tatt lederens parti. Slike situasjoner har interimledere gode forutsetninger for, reflekterer Bakken. 

Det beste med å være interimleder

Som interimleder har Gisle Bakken blitt kjent med mange nye mennesker og kulturer, og fått førstehåndskjennskap til nye bransjer. Han mener også at bedrifter som leier inn interimledere får litt mer erfaring enn det de betaler for.

- Som interimleder har jeg blitt spurt om ting som gikk ut over det som var oppdraget, og det er slik jeg liker å jobbe. Vi som er interimledere har ofte erfaring fra en rekke disipliner og kan derfor bidra mye i bredden, ikke kun i dybden, forklarer han.

- Som fast ansatt er det lett å stivne til og med årene gro inn i en rolle. Som interimleder blir du stilt ovenfor en akutt situasjon, og får en problemstilling som skal løses innenfor et begrenset tidsperspektiv. Det er en variert og spennende hverdag, og så kan man bevilge seg en lang, god ferie når oppdraget er fullført. Hvis du liker tanken på dette er det en karrierevei du får mye igjen for. Så hvorfor ikke ta sjansen og ta kontakt med InterimLeder, avslutter Gisle Bakken. 

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!