Hentet inn interim CFO for å få styring på økonomien

SF Kino er et selskap i vinden. Nylig lanserte adm. dir. Ivar Halstvedt planen om å bygge Oslos største kinosenter med egen IMAX-sal. Men fusjoner og oppkjøp krever sitt, og etter å ha benyttet konsulenter uten stor suksess hentet han inn en interimleder.

Ivar Halstvedt omtales av kolleger som en tydelig leder som har betydd mye for norsk kinobransje gjennom ulike roller over mange år. Blant annet var han den første til å ta initiativet til en landsdekkende kinokjede og han bygde verdens første heldigitale kino, Ringen, i Oslo i 2008. Det siste halvannet året har imidlertid vært preget av å inneha ansvaret for gjennomføring av store endringer for SF Kino.

Fusjoner og oppkjøp

Morselskapet SF Bio var frem til 2013 eid av Bonnier-familien, som fusjonerte med Ratos, som deretter endte opp med 60 prosent av aksjene i det som deretter ble omskapt til Nordens største kinoselskap, Nordic Cinema Group. 

- Samme år styrket vi posisjonen vår ytterligere ved å kjøpe opp 49 prosent av Bergen Kino. Men samtidig så vi at belastningen av gjennomføringen av endringsprosessene svekket økonomistyringen vår. Vi leide inn konsulenter fra kjente konsulenthus, men det ble mange kokker, mye søl og regningene kom i økende tempo. Da vi kom til nyttår satte jeg, i samråd med styreleder, foten ned og sendte konsulentene på dør, forteller Halstvedt.

Erstattet konsulentene med interimleder

Etter å ha konferert med sin nestleder, Cecilie Trøan Kjelsaas, som hadde vært interimleder før, tok han kontakt med Tor Hansen i InterimLeder. Planen var å leie inn en CFO på interimbasis i en periode på inntil 9 måneder.

- Vi hadde noen klare kriterier. Vi måtte ha en senior medarbeider som kunne svensk og norsk regnskapslovgivning samt inneha oppdatert IFRS-kompetanse. Samtidig ønsket vi at vedkommende hadde erfaring med å jobbe opp mot Ratos.

Oppdraget ble lyst ut i InterimLeders nettverk på over 1400 interimledere, og etter kun 2-3 uker var kandidaten silet ut og på plass ved hovedkontoret i Wergelandsveien 21A i Oslo. 

Kvaliteten på rapporteringen bedre for hver måned

- InterimLeder var profesjonelle og effektive og vår nye interime CFO har fungert veldig bra. For hver måned har vi forbedret kvaliteten på rapporteringen og fått ryddet godt opp. Jeg ser fram til å få overlevert gode rutiner til varig stab når han avslutter oppdraget til høsten, avslutter Halstvedt. 

SF Kino AS er et av landets største kinoselskap med drift av kinoer i 8 norske byer og inngår i Nordic Cinema Group, Nordens største kinokonsern med 30 millioner årlige kinobesøk fordelt på 7 land i Norden og Baltikum. 

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!