Ønsket hjelp til å løfte regnskapsfirmaet opp i skyen

Regnskapsfirmaet slet med å hevde seg i en bransje i omveltning, og trengte en forretningsutvikler til å gjøre fremtidsrettede grep for virksomheten. Fra bunken av søkere blinket det seg ut en kandidat med et oppriktig ønske om å gjøre en stor forskjell for et mindre firma.

Behovet: Dreie virksomheten fra tradisjonelle til tidsriktige regnskapstjenester

Hovedeier og daglig leder i regnskaps- og rådgivningsfirmaet Enova Business Services, Iver Røskaft, innså for alvor i 2015 at han trengte hjelp til å løfte den tradisjonelle regnskapsvirksomheten ut av gropa. Den gang besto bedriften av 11 ansatte fordelt på to kontorer, henholdsvis i Sarpsborg og på Lørenskog. Iver skjønte at hvis bedriften hans skulle ha en reell sjanse i framtiden, kunne han ikke lenger bare se på at ny teknologi og mer proaktive aktører tok over stadig flere av jobbene.

Regnskapsbransjen har gjennomgått en revolusjon siden Iver Røskaft startet med regnskap, for 25 år siden. Bare i løpet av de siste årene har veldig mye skjedd, både på systemsiden og i definisjonen av regnskapsførers rolle. I dag forventes det at økonomi- og lønnssystemer er nettbaserte og mobile i «skyen». Regnskapsførere og økonomer skal helst være både systemeksperter og strategiske rådgivere for kundene i spørsmål om drift, effektivitet og lønnsomhet.

Resultatløs rekruttering

Iver hadde i lengre tid vært på utkikk etter den riktige kandidaten som skulle melde firmaet på i konkurransen om å tilby fremtidens økonomi- og regnskapstjenester. Hans personlige ønske om å kunne tre ut av lederstolen og bruke mer av sin tid på økonomisk rådgivning, gjorde at han i tillegg til en forretningsutvikler, også så etter en framtidig daglig leder i Enova Business Services.

- Jeg var ute etter en 3-i-1-løsning: Autorisasjon som regnskapsfører, inngående kjennskap til IKT-systemer og gode lederegenskaper. Autoriserte regnskapsførere er mangelvare i markedet, så allerede på første kriteriet hadde jeg jo en utfordring, sier Iver Røskaft.

Også lederegenskaper viste seg å være vanskelig å finne i kombinasjon med de andre to kriteriene. Flere rekrutteringsbyråer fikk sjansen, men klarte ikke å finne riktige kandidater. Da bestemte Iver seg for å ta kontakt med InterimLeder, som han kjente til gjennom jevnlige nyhetsbrev i innboksen.

Leverte 21 kvalifiserte søkere på noen få dager

InterimLeder tok oppgaven på alvor og forsikret Iver om at de hadde kandidater i sin base. En stillingsbeskrivelse for prosjektleder forretningsutvikling ble utarbeidet og spredt til InterimLeders store nettverk, og i løpet av kort tid meldte det seg 21 interesserte interimledere. Av disse valgte Iver selv ut fire kandidater som han ønsket å snakke nærmere med.

Tre av kandidatene hadde en klar knytning til regnskapsbransjen og var kanskje mer opplagte valg til jobben som skulle gjøres, mens den fjerde kandidaten skilte seg ut på personlige egenskaper. Sistnevnte var Lars Gotaas.

For god til å være sann?

- Lars signaliserte den «riktige» ledertypen, og jeg tenkte at han kunne passe inn hos oss. CV’en hans var imponerende, men ikke typisk regnskapspreget. Jeg ble faktisk litt skeptisk. Hvorfor ønsket denne mannen å gå fra en ansvarsfull stilling i stort konsern til innleid prosjektleder for forretningsutvikling i et lite regnskapsfirma? Nei, det stemte liksom ikke helt, forteller Iver.

Lars Gotaas på sin side hadde gått lei av å jobbe i tungrodde organisasjoner med lange beslutningsveier. Han var klar for å jobbe mer operativt, i en mindre organisasjon, hvor veien fra ord til handling er kortere og - ikke minst - hvor han kunne gjøre en faktisk forskjell.

I samtaler om stillingen fikk han muligheten til å formidle dette, og Ivers skepsis ble snudd til positivitet.

«Feil» kandidat var den riktige

- Jeg var nok ikke den opplagte søkeren til stillingen. Et vanlig rekrutteringsbyrå hadde trolig puttet meg i en «bås» hvor jeg ikke hadde blitt søkt ut som en mulig kandidat, men via InterimLeders kandidatbase fikk jeg altså presentert stillingsbeskrivelsen. Jeg ble umiddelbart interessert og bestemte meg kjapt for å søke, sier Lars.

Iver var ditto interessert i kandidaten Lars, men måtte gå noen runder med seg selv. Lars hadde nemlig en stor mangel: Han var ikke autorisert regnskapsfører! Dersom Lars skulle vise seg å være riktig mann også for tittelen daglig leder, er autorisasjon et formelt krav i en regnskapsvirksomhet.

I dag har Lars gjort unna en av tre eksamener på veien mot fornyet autorisasjon, og forbereder seg til eksamen nummer to.

- At Lars sa seg villig til å gå i gang med fornyelse av autorisasjon, gav meg trygghet om at han gikk inn i dette med et langsiktig mål, selv om utgangspunktet jo var en kortsiktig leieavtale, sier Iver.

Fra innleid til sjef

I første omgang ble Lars innleid for en periode på 3 måneder fra januar 2016. Kontrakten har siden blitt forlenget til å gjelde ut året. I januar 2017 tiltrer han etter planen som fast ansatt daglig leder i Enova Business Services. Han har også rukket å bli medeier i firmaet.

- Lars viste raskt at han har lederkvalitetene som skal til. Han fikk tidlig frie tøyler til å «gå løs» på virksomheten med både kostnadskutt og utskiftning av kjernesystemer både internt og hos kunder, med alle de utfordringer det innebærer. Det er ikke lett å komme inn som en utenforstående og gjøre så store endringer, men Lars klarte dette samtidig som han etablerte svært god kontakt med de ansatte – midt oppi den travleste sesongen med årsoppgjør, forteller Iver.

Interimledelse et godt alternativ også for mindre virksomheter

For Iver Røskaft og hans firma har det selvsagt vært en betydelig ekstra post på kostnadsbudsjettet å ha en innleid prosjektleder forretningsutvikling i snart et år. Kostnaden har likevel ikke vært større enn at han kan råde andre små og mellomstore bedrifter til å vurdere en interimleder når en jobb skal gjøres. Han ser på det som en investering.

- Jeg følte aldri at jeg løp en stor risiko, sier Iver. - Min kontaktperson hos InterimLeder var en god rådgiver gjennom hele prosessen. Jeg visste jo også at om det ikke fungerte med kandidaten jeg valgte, så kunne jeg raskt løse meg fra kontrakten.

Heldigvis for begge parter har samarbeidet fungert utmerket, og grep som er gjort hittil har allerede begynt å synes positivt på rapporteringstallene.

- Over all forventning, sier Lars om mulighetene han har fått i Enova Business Services. – Jeg opplevde at Ivers kone takket meg for at ektemannen har fått ny motivasjon til å gå på jobb. Det er den beste bekreftelsen jeg kan få på at jeg gjør en forskjell, smiler han.

Iver, Lars og de øvrige 10 ansatte i Enova Business Services (per oktober 2016) gleder seg nå til å gå framtiden i møte med en topp oppdatert og konkurransedyktig virksomhet.

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!