Trengte en leder som kunne sette standarden

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. Da administrerende direktør Jan Øyri skulle finne en leder til å bedre lønnsomheten i en av selskapets avdelinger, så han riktignok etter en som hadde «snudd steiner» før - men kjennskap til bransjen var det ikke nøye med.

Kunnskap om asfalt, pukk og grus finnes i tonnevis i Lemminkäinen Norge. Derfor var ikke bransjekunnskap og bransjeerfaring viktig da administrerende direktør Jan Øyri trengte leder til en avdeling som slet med inntjening. Lederegenskaper og erfaring fra gjennomføring av snuoperasjoner var derimot helt avgjørende.

Evne til å ta tak

i prosjekter med omfattende «on-time» prosesser er det mye som skal klaffe for at oppdragene skal være lønnsomme. Lemminkäinens asfaltavdeling på Forus slet med dårlig lønnsomhet i prosjektene og hadde flere forbedringsområder i prosessene fra ordre til leveranse.

- Vi trengte en avdelingsleder med evne til å ta tak i prosessene og sette standarden for hvordan det skulle jobbes. Vedkommende måtte ha gjort noe lignende tidligere – det var vårt viktigste kriterium, forteller Jan Øyri.

Klassisk «turnaround» interimoppdrag

På mange måter var oppdraget en klassisk Turnaround Management: Virksomheten taper penger og må gjøre tiltak for å snu utviklingen. En mulighet er da å hente inn en midlertidig leder som har gjort tilsvarende operasjoner tidligere. Lederen kommer raskt inn i bedriften uten bindinger og gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å snu situasjonen. Dette var løsningen Lemminkäinen Norge gikk for i dette tilfellet.

Jan Øyri tok kontakt med Interimleder AS, og i løpet av få dager mottok han fire leder-CV’er for vurdering. Han møtte samtlige kandidater, og valget falt på en interimleder med mye erfaring, riktig utdanningsbakgrunn og – til alt overmål – lokal tilhørighet.

Det skulle vise seg å være et riktig valg for Lemminkäinens avdeling på Forus. Jan Øyri bekrefter at han er veldig godt fornøyd, både med prosessen rundt utvelgelse og med interimlederen han valgte til oppdraget. På spørsmål om hvilke grep som har blitt gjort i siden oppstarten og hvilke resultater det har gitt, sender han like godt ballen videre til interimlederen selv.

Gjort det før

Aksel Kverneland har gjennomført nærmere 20 interimoppdrag siden starten av 2000-tallet, i ulike typer virksomheter over hele verden. Sivilingeniøren kan trygt si at han har «gjort det før» når det gjelder å gjennomføre snuoperasjoner. Den røde tråden i oppdragene har vært at de har hatt noe med produksjon å gjøre.

- Som regel er det jo menneskene i virksomheten det handler om. Endre holdninger, få de ansatte til å jobbe annerledes og holde motivasjonen oppe. Når de ser forbedringer får de også troen på endringene, forteller den blide rogalendingen på telefon fra bilen.

Aksel Kverneland har vært i oppdrag for Lemminkäinen Norge siden januar i år. Som leder for avdelingen på Forus har han det hele og fulle resultatansvar og personalansvar for rundt regnet 50 ansatte fordelt på fabrikk, administrasjon og utearbeid. Sluttidspunktet for oppdraget er ikke satt i skrivende stund (august 2017).

- Jeg vil helst forlate mine oppdragsvirksomheter i stabil, robust stand med jevn lønnsomhet, men det er selvsagt oppdragsgiver som avgjør når min jobb er gjort.

Han forteller at det gjerne tar 1 – 2 år å gjennomføre en snuprosess ordentlig, og at det er viktig å komme inn i en «forbedringsstim» så raskt som mulig for å holde de ansatte motiverte gjennom endringene.

Mindre hopp og sprett

Da Aksel Kverneland startet i oppdraget hos Lemminkäinen Forus Asfalt gjorde han som han stort sett alltid gjør i et nytt oppdrag.

- Jeg starter med å tegne opp hvordan verden ser ut fra ordre til leveranse – hele prosessen. Så setter jeg meg ned sammen med folk i virksomheten og ser på det.

I avdelingen på Forus var det behov for bedre planlegging, bedre presisjon på leveringstider og bedre kvalitet på sluttresultatet.

- Kulturen i virksomheten var å hele veien levere til kundene når de ringte, og dette gjorde det vanskelig å planlegge jobbene – noe som igjen påvirket kvaliteten på jobbene, forteller han.

- Målet er at vi skal gjøre alle jobber ferdige og riktig - første gangen. Et godt sluttresultat starter med orden på tidsplaner, og noe av det første jeg gjorde var derfor å innføre en ukeplan. Naturlig nok var det en viss skepsis til dette i førsten, men både ansatte og kunder ser at bedre forutsigbarhet gir bedre resultater. Ukeplanen har roet ned «hopp og sprett»-faktoren.

HMS, høy fart og optimisme

Aksel Kverneland er også opptatt av god HMS i arbeidet som utføres. Han har som mål at de ansatte skal jobbe mindre og mer effektivt, helst på dagtid. Kvelds- og nattarbeid øker risikoen for feil og uhell. Det handler både om hensyn til de ansatte og at jobbene må gjøres riktig første gangen for å gi lønnsomhet.

- Våren og forsommeren er høysesong i denne bransjen. Å innføre tiltak som skal gjøre at de ansatte jobber smartere og riktigere i den perioden i året hvor virksomheten har desidert mest å gjøre, er litt som å kjøre i 180 km/t og skifte hjul samtidig, ler Kverneland.

Han innrømmer at det blir mye jobbing for egen del også.

- Å være interimleder er veldig positivt! Men som på enhver annen «fjelltur» er det også slitsomt i perioder. Det er ikke til å komme utenom, sier den erfarne interimlederen.

Standarden har han satt: Kvaliteten og presisjonen i prosjektene skal være like robust som asfalten i leveringene! Og selv om det fortsatt er en lang vei å gå før alle mål er nådd, så ser situasjonen lysere ut nå enn da Aksel Kverneland startet i oppdraget i januar. Tiltakene så langt i snuoperasjonen har gitt positiv uttelling både på arbeidsmetodikk og resultater. Optimismen og lønnsomheten har fått ny grobunn i Lemminkäinens avdeling på Forus.

 

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. Selskapet teller 550 medarbeidere, og er tilstede over hele Norge. Lemminkäinen Norge er en del av Lemminkäinen Corporation, som er en av de største asfaltentreprenørene i det nordeuropeiske markedet med 4 800 ansatte og en nettoomsetning på 1,9 milliarder euro i 2015.

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!