← Selskapet Mer

Liv Mari Rostad

Seniorrådgiver

Liv Mari Rostad startet i Interimleder 1. mai 2019, og hun har 20 års ledererfaring fra diverse selskaper innen retail/kjededrift, Telecom og kostnadsreduksjon. Hun har jobbet som Nordisk kjededirektør for Nikita Hair & Hairshop, Håndverksgruppen og Finn Schjøll Blomster. Liv Mari var dessuten med å starte opp SATS Sports i tillegg til at hun har noen år i ledergruppen for salg i Telia. De siste årene har hun jobbet som partner i Expense Reduction Analysts med kostnadsreduserende prosjekter på vegne av kunder. Liv Mari har også hatt oppdrag som Interimleder for Steenberg & Plahte AS.

Liv Mari vil nå arbeide med å koble egne erfaringer som leder/konsulent opp mot kundens behov, og effektivt iverksette tiltak og prosesser. Hennes bakgrunn som toppleder, salgs-/og markedssjef, samt logistikksjef gir en meget bred bakgrunn til å forstå arbeidsprosesser og raskt kunne sette seg inn i hvilke problemstillinger kunden står ovenfor.

Liv Mari har en Master of Management fra BI med spesialisering innen Markedsorientert ledelse, Endringsledelse og Logistikk, i tillegg til at hun har tatt kurs i Styrekompetanse fra BI.

Hun betegner seg som over gjennomsnittet interessert de fleste typer sport og liker å holde seg i form både i marka, men også på treningssenteret.

Telefon: +47 971 49 774
Umbraco CMS fra MarkedsPartner