← Selskapet Mer

Petter Quinsgaard

Seniorrådgiver

Petter Quinsgaard (f. 1963) startet sin yrkeskarriere i Bertel O. Steen konsernet i 1984. Her hadde han forskjellige salgs- og markedsstillinger frem til 1996. Da gikk han over til BMW Norge AS som salgs- og markedssjef.

Etter 18 år i bilbransjen startet Petter i 2003 ABAX AS. Et selskap som han bygget opp til å bli et av de ledende selskapene i Europa innen flåtestyring og GPS-sporing. Petter har gjennom sin tid i ABAX også skaffet seg solid M&A-erfaring. Både ved å gjennomføre åtte oppkjøp, samt to salg av ABAX til hhv. en norsk og en internasjonal PE-aktør. ABAX har hovedkontor i Larvik, og har hatt en formidabel vekst fra fire ansatte ved oppstarten til 400 ansatte og over 500 millioner i omsetning. Petter forlater stillingen som CEO i ABAX når han starter i Interimleder AS, men beholder en styreposisjon i ABAX.

Petter har solid strategi- og ledererfaring og vektlegger viktigheten av å bygge bedriftskulturer og miljø hvor ansatte trives for å oppnå virksomhetens målsetninger.

Petter er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Telefon: +47 909 12 277
Umbraco CMS fra MarkedsPartner