← Selskapet Mer

Våre interimledere

Vår unike database på over 2 000 interimledere, er toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra de fleste bransjer. 

Uansett hvilken ledelsesutfordring du har, er garantien vår den samme: I løpet av 10 dager vil du ha ett av de beste hodene i landet på plass i lederstolen.

Våre interimledere kan på kort varsel tre inn i en stilling, og komme raskt i gang uten en lang opplæringsperiode - fordi de har solid erfaring fra tilsvarende stillinger eller oppdrag. 

Våre interimledere løser oppdrag innen fire hovedområder:

  1. Gap management: Erstatte nøkkelmedarbeidere ved sykdom, jobbskifte, permisjon eller tilføre spisskompetanse i omstillingsprosesser.
  2. Turnaround management: Lede krevende endringsprosesser, f.eks. i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller kriser.
  3. Project management: Effektiv implementering av prosjekter i eller utenfor organisasjonen.
  4. Exit planning: Kartlegging av forbedringspotensialer i bedriften og prosjektledelse i forbedrings- og salgsprosessen. 

Slik fordeler våre interimledere seg:

  • 800 ledere på toppnivå
  • 650 med mellomledererfaring innen: økonomi, HR, salg, marked, logistikk, produksjon, IKT.
  • 500 interimledere med internasjonal erfaring
  • 170 prosjektledere med bakgrunn fra: IT/telefon, offshore/olje og gass, industri, energi, samferdsel, bygg og anlegg, og andre områder.

 

Vil du bli interimleder? Les mer her

Umbraco CMS fra MarkedsPartner