Slik arbeider vi

En leder kan slutte raskt. Men heldigvis finnes det en løsning for akutte lederbehov! Siden 2001 har vi utviklet en unik kompetanse innen interimledelse, Norges største database med over 2 000, interimledere, og en effektiv arbeidsmetodikk som gjør at vi kan levere en erfaren interimleder i løpet av 10 dager. Garantert. 

A Definere oppdraget

1. Innledende møte med oppdragsgiver hvor vi sammen utarbeider en situasjons- og behovsbeskrivelse samt utarbeider hovedmålsettingen med oppdraget og definerer viktige delmåler i oppdragsperioden.
2. Oppdragsgiver og Interimleder AS undertegner en oppdragsavtale.

B Utvelgelse

3. Vi lyser ut oppdraget til samtlige interimledere i vår database og om nødvendig hos våre nordiske samarbeidspartnere.
4. Kvalifiserte interimledere melder sin interesse for oppdraget til oss.
5. Vi vurderer søknadene, velger ut de som best oppfyller kravene til stillingsbeskrivelsen og sender disse i nøytral form over til oppdragsgiver.

C Intervju

6. Vi innkaller til intervjuene.
7. Før intervjuet har vi et kvalitetssikringsmøte med hver interimleder.
8. Vi deltar i intervjuene.
9. Vi oppsummerer intervjuet både med oppdragsgiver og interimleder.

D Avtale

10. Oppdragsgiver velger selv ut sin foretrukne interimleder.
11. Vi innhenter referanser på den utvalgte interimlederen og gjennomgår disse med oppdragsgiver
12. Når interimlederen er valgt, forhandles avtaler med både oppdragsgiver og interimleder.

E Oppstart

13. Interimlederen begynner i oppdraget etter nærmere avtale.

F Oppfølging

14. Vi følger opp oppdragsgiver og interimleder i hele leieperioden for å sikre kvaliteten.
15. Vi er tilgjengelige for oppdragsgiver og interimleder.
Umbraco CMS fra MarkedsPartner