← Tjenester Mer

Turnaround Management

Når du trenger en erfaren person til å lede bedriften gjennom en krevende fase.

Behovet

Ledelse av krevende endringer, f.eks. i forbindelse med omlegging av virksomheten, oppkjøp, fusjoner eller kriser.

Verktøyet

En godt kvalifisert interimleder som har gjennomført lignende snuoperasjoner med dokumenterte resultater, og som er uten bindinger i virksomheten.

Resultatet

En effektivt gjennomført endringsprosess, med optimalt resultat og stor forankring i organisasjonen.

 

Interessert? Ta kontakt med oss i dag!

Umbraco CMS fra MarkedsPartner