Vi skaffer deg en høyt kvalifisert leder,
raskt og kostnadseffektivt - uten risiko.

Løsningen for virksomhetens akutte lederbehov

Interimledelse i Norge siden 2001

Interimleder AS er det ledende selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse. Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2 000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Kontakt oss › Les mer om InterimLeder ›

Offisiell sponsor stafett

Clean Air Games

Umbraco CMS fra MarkedsPartner