Vi levererer ledere til hele C-suiten!

Som ledende aktør innen utleie av ledere, har vi over 3 000 kandidater for interimleder og management for hire-oppdrag i vår nasjonale base her i Norge. Globalt har vi over 60 000 interimledere via vår samarbeidspartner, Globalise. I tillegg til de midlertidige lederrollene nevnt på denne siden, har vi interimledere i en rekke roller innen alt fra toppledelse, økonomisk ledelse, støtte- og stabsledelse, linjeledelse og kommersiell ledelse – til prosjektledelse.

Under har vi valgt ut et knippe interimleder-roller vi ofte får forespørsler om. Her kan du lese mer om de ulike rollene, hva du kan forvente deg, og få svar på typiske spørsmål som: Når er det riktig å leie inn en interim CFO, og hva kan du forvente av en interim CEO? Kan en interim Supply Chain Manager virkelig sørge for bedre vareflyt, og vil en interim HR Business Partner bli en sentral ressurs og sparringspartner for forretningsområdenes ledere og medarbeidere i HR-relaterte spørsmål?

Interim CTO

En interim CTO er en erfaren midlertidig leder som påtar seg ansvaret for å lede den tekniske driften i en organisasjon, overvåke og sikre effektiviteten og innovasjonen i virksomheten.

Interim CDO

En interim CDO er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den datadrevne strategien og driften i en organisasjon og sikre at data blir effektivt utnyttet for å oppnå forretningsmessige mål.

Interimledelse kan benyttes i hele organisasjonen:

 

Toppledelse: Interim CEO, Adm.dir., Daglig leder, Konsernsjef.

Økonomisk ledelse: Interim CFO, Finanssjef/Finansdirektør, Økonomisjef/Økonomidirektør, Regnskapssjef/Regnskapsdirektør.

Linjeledelse: Interim direktør, avdelingsleder, SVP, EVP, Divisjonsdirektør, Regiondirektør, Salgsdirektør, CCO, CIO, CDO.

Stab/støtte-ledelse: Interim HR-direktør, HR Business Partner, HR-direktør, HMS-sjef, Supply Chain Manager, Innkjøpssjef, Produktsjef.

Prosjektledelse: Interim Prosjektleder, Prosjektdirektør.

Ta kontakt med oss for å leie en interimleder eller mer informasjon om interimledelse:

Personvern

Å håndtere dine personopplysninger riktig er viktig for oss. Vi trenger ditt samtykke til å håndtere dine opplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring, og for å sende deg relevant informasjon som invitasjoner til seminarer og tips om relevant faginnhold.