Skip to content

Som ledende aktør innen utleie av ledere, har vi over 3 000 kandidater for interimleder- og management for hire-oppdrag i vår nasjonale base her i Norge. Globalt har vi tilgang på over 60 000 interimledere via vår samarbeidspartner, GlobaliseUnder har vi valgt ut et knippe interimleder-roller vi ofte får forespørsler om. Listen er ikke uttømmende, så om du ikke finner den lederrollen du er ute etter, så ta kontakt. Vi tilbyr interimledere i en rekke roller innen alt fra toppledelse, økonomisk ledelse, støtte- og stabsledelse, linjeledelse og kommersiell ledelse – til prosjektledelse. Har du et lederbehov, finner vi løsningen for deg på 10 dager eller mindre.

Les Mer
Interim CEO

En interim CEO, administrerende direktør eller daglig leder setter seg raskt inn i bedriftens ressurser, vekstområder og potensial for å stake veien videre.

Les Mer
Les Mer
Interim CFO

En interim CFO, økonomisjef eller økonomidirektør har erfaringen som skal til for å få rapportering, tall og vekstpotensial under kontroll.

Les Mer
Les Mer
Interim CHRO

En interim CHRO, HR-direktør eller HR-sjef er en erfaren leder som har ansvaret for å forvalte selskapets humankapital og rekruttere nye talenter.

Les Mer
Les Mer
Interim CMO

En interim CMO er en midlertidig leder av markedsføringsfunksjonen i virksomhete med ansvar for å utvikle og implementere markedsføringsstrategier for å drive vekst og øke kundetilfredshet.

Les Mer
Les Mer
Interim CTO

En interim CTO er en erfaren midlertidig leder som påtar seg ansvaret for å lede den tekniske driften i en organisasjon, overvåke og sikre effektiviteten og innovasjonen i virksomheten.

Les Mer
Les Mer
Interim CDO

En interim CDO er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den datadrevne strategien og driften i en organisasjon og sikre at data blir effektivt utnyttet for å oppnå forretningsmessige mål.

Les Mer
Les Mer
Interim CIO

En interim CIO er en midlertidig leder av IT-funksjonen i virksomheten med ansvar for å sikre effektiv bruk av informasjonsteknologi i organisasjonen.

Les Mer
Les Mer
Interim COO

En interim COO er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den operasjonelle strategien og driften i en organisasjon for å oppnå forretningsmessige mål.

Les Mer
Les Mer
Interim CCO

En interim CCO (Chief Commercial Officer) er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den kommersielle strategien og virksomhetsdriften i en organisasjon for å oppnå forretningsmessige mål.

Les Mer
Les Mer
Interim controller

En interim controller er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den daglige økonomiske driften i en organisasjon.

Les Mer

Interimledelse kan benyttes i hele organisasjonen:

 

Toppledelse: Interim CEO, Adm.dir., Daglig leder, Konsernsjef.

Økonomisk ledelse: Interim CFO, Finanssjef/Finansdirektør, Økonomisjef/Økonomidirektør, Regnskapssjef/Regnskapsdirektør.

Linjeledelse: Interim direktør, avdelingsleder, SVP, EVP, Divisjonsdirektør, Regiondirektør, Salgsdirektør, CCO, CIO, CDO.

Stab/støtte-ledelse: Interim HR-direktør, HR Business Partner, HR-direktør, HMS-sjef, Supply Chain Manager, Innkjøpssjef, Produktsjef.

Prosjektledelse: Interim Prosjektleder, Prosjektdirektør.

lederbehov-interimleder_v2

Ta kontakt med oss for å leie en interimleder eller mer informasjon om interimledelse: