Skip to content
hero2

Dette leverer vi

Noen ganger er ikke fast ansettelse et fornuftig alternativ. Dere har ikke tid til å vente de tre til ni månedene det gjerne tar å rekruttere en dyktig leder – eller vet ennå ikke hvilken profil dere bør søke etter. Dere kan omrokere internt, men risikerer da å spre ressursene for tynt.

Stadig oftere velger bedrifter å sette inn en interimleder i slike situasjoner – fordi det er raskt, kostnadseffektivt og uten risiko. En interimleder kan tiltre på få dagers varsel og avslutte oppdraget når bedriften selv ønsker det.

Interimledere – erfarne ledere med gjennomføringskraft

Interimledere er erfarne ledere som er operative fra dag én. De trenger ingen eller minimal opplæring og leverer resultater raskt. Fordi de kommer inn i organisasjonen uten karriereambisjoner eller politiske bindinger, kan de utvise handlekraft og fokusere på oppdraget de er satt til å løse. Det kan være å fylle en kritisk rolle som topp- eller linjeleder, forbedre resultatene, utvikle virksomheten eller lede organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Slik fungerer det

Send oss en e-post eller kontakt en av våre rådgivere. Sammen lager vi en situasjons- og behovsbeskrivelse og definerer oppdraget. Du kan se vår detaljerte arbeidsmetodikk her, men kort sagt vil vi ut fra vår base på over 2600 interimledere finne de mest kvalifiserte og relevante kandidatene og gjennomføre intervjuer sammen med dere (som medlem av Globalise har vi også tilgang på over 30 000 interimledere på global basis). Når dere har valgt deres kandidat og avtalen er signert, vil vi følge dere opp i hele leieperioden for å sikre kvaliteten og at alle parter er fornøyde.