Skip to content
getresized2

Interimledelse

Hva er interimledelse?

Er du klar for en av de mest spennende og utfordrende karriereveiene? Som interimleder er du utleid for å løse et konkret oppdrag i en bedrift. Er du en erfaren leder med dokumenterte resultater, ønsker vi å snakke med deg. 

Siden 2001 har Interimleder AS levert flere hundre topp-, mellom- og prosjektledere til norsk og internasjonalt næringsliv. Etterspørselen er i sterk vekst - mye fordi endringstakten i næringslivet øker, men også fordi interimledelse som ledelsesverktøy blir stadig mer kjent. Som Norges ledende aktør innen interimledelse, får vi de fleste spennende oppdragene. 

Større frihet

Som interimleder har du større frihet enn du har som fast ansatt. Selv om det vil være travle dager i perioden du er utleid, vil den økonomiske kompensasjonen for oppdragene du gjør være så god at du vil få en større fleksibilitet i livet ditt. 

Verdifull erfaring

Vi kan garantere at oppdragene alltid vil være utfordrende, og veldig varierte. Dette styrker din CV, gir deg nye erfaringer og et større nettverk, som vil være nyttig for fremtidige oppdrag. 

Om å arbeide med Interimleder AS

Som utleid interimleder går du inn i en lederstilling i en avtalt periode, med alle fullmakter stillingen krever. Slik foregår prosessen:

Innledende kontakt

Hvis du tar kontakt med oss, ber vi deg sende en CV i Word-format. Vi gjør en vurdering, og hvis du blir antatt som interimleder, blir du registrert i vår base. Alle interimledere blir intervjuet i forbindelse med konkrete oppdrag de er aktuelle for.  

Utlysning av oppdrag

Som interimleder i vår base, vil du få en e-post hver gang vi lyser ut et nytt oppdrag. Hvis du er ledig, har erfaring fra tilsvarende oppdrag og anser deg selv som kvalifisert for oppdraget, sender du en søknad til kundeansvarlig hos oss. 

Oppdragsgiver vil være konfidensiell for alle søkere frem til det er signert en NDA (taushetserklæring). Dette er en standardprosedyre for å sikre oppdragsgivers behov for konfidensialitet. 

Avtaleforhold

Som interimleder må du ha et eget selskap som vi tegner avtale med. Kunden inngår en kontrakt med oss, på dine vegne. Alle avtaler er helt transparente. Sammen med deg forhandler vi frem et honorar basert på hva markedet er villig til å betale. Kundens pris baseres på ditt honorar med et påslag fra oss. 

vegard-rooth_

I løpet av de siste 20 årene, har vi levert hundrevis av topp-, mellom- og prosjektledere til norsk og internasjonalt næringsliv, hvorav mange av våre kunder er anerkjente bedrifter.

Les erfaringene til noen av våre interimledere: