Skip to content

Jon Sivert Nielsen jobber som seniorrådgiver i selskapet.

Han har lang og bred erfaring som toppleder i store og mellomstore bedrifter. Gjennom 22 år i det tidligere Kværnerkonsernet var Jon Sivert i en årrekke adm.dir i flere store datterselskap som drev operativ virksomhet med salg og produksjon i Asia, Europa og Amerika med levering av teknologi innen olje og gass, fornybar energi, skipsutstyr, fiskeriteknologi m.m. Han har også vært adm.dir i Norconsult som er Norges største rådgivende ingeniørfirma.

Jon Sivert har hatt flere tillitsverv innen NHO systemet og er godt kjent med strukturene i norsk arbeidsliv.

Deretter har han vært partner/managing partner i rådgivningsselskapet Norscan Partners. I denne perioden har Jon Sivert hatt ulike strategioppdrag med bistand i kjøp og salg av bedrifter, og han har vært interimleder som adm.dir. i bl.a Blom ASA, JGO Betong AS, Telenor-eide Otrum AS, Oras AS og Frisk Utvikling. Jon Sivert har med dette fått en bred erfaring fra ulike bransjer. De fleste virksomhetene har hatt aktiviteter som har ligget geografisk spredd. Jon Sivert har erfaring med både nær-og fjernledelse. En betydelig del av rollen som toppleder har vært å iverksette og lede omstillingsprosesser av ulike slag. I den andre enden av skalaen ligger tiden som CEO i Frisk Utvikling som var oppstart og oppbygging av et nytt konsern innen helse og omsorg.

Jon Sivert er utdannet sivilingeniør fra NTNU og siviløkonom fra NHH.

jon-sivert-nielsen_600x800