Narve Karlsen

Seniorrådgiver

Narve Karlsen (f. 1969) jobber som seniorrådgiver i selskapet. Han har tidligere hatt lederstillinger i flere markedsledende bedrifter, og kommer fra en lederstilling i Barco.

Han har lang ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har god kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig forvaltning etter 8 år som innkjøpssjef i Sarpsborg kommune. Han har også jobbet som rådgiver innenfor fagområdet siden 2007.

Narve har jobbet i både nasjonale og internasjonale selskaper og har i tidligere forelest ved Handelshøyskolen BI. De siste 10 årene har han jobbet i og med utenlandske selskaper og har opparbeidet seg bred kulturforståelse. Han har jobbet mye med omstilling- og endringsledelse og oppnådd svært gode resultater.

Narve har god gjennomføringsevne og liker å jobbe med utfordringer og tenker gjerne utenfor boksen.