Skip to content

Narve Karlsen (f. 1969) Partner.

Han har tidligere hatt flere lederstillinger i internasjonale markedsledende virksomheter, og har forelest i logistikk ved Handelshøyskolen BI. Narve har omfattende erfaring som rådgiver, foreleser og foredragsholder.

De siste 10 årene har han jobbet i og med utenlandske selskaper og har opparbeidet seg omfattende internasjonal erfaring og bred kulturforståelse. Han har de senere årene fokusert på omstillings- og endringsledelse og har oppnådd svært gode resultater.

Narve er en god sparringspartner, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Han liker å jobbe med mennesker og motiveres av både små og store utfordringer, og tenker gjerne utenfor boksen.

narve-karlsen_600