Skip to content

Peter Mollatt (f. 1959) er partner i selskapet.

Han har lang og bred erfaring som toppleder i små og mellomstore selskaper. Han har også erfaring fra fagområder som økonomi, marked, HR. Gjennom strukturert endringsledelse har han jobbet innen kjemisk industri og emballasje industri med gode resultater.

Peter har også lang erfaring innen bank og entreprenør virksomhet samt som interimleder i forskjellige bransjer. Flere av hans engasjement var sterkt knyttet til internasjonal virksomhet og snuoperasjoner der markedssiden og strategiutvikling var sentral.

Han har også jobbet mye med rekruttering av nøkkelpersonell.  Han forstår godt forskjellige eierskapsformer, er god i gruppedynamikk, strukturert og engasjert. Han liker å være konkret, involvert og delaktig for å levere resultater.

Peter er en god samtalepartner, lyttende og løsningsorientert.

peter-mollatt-interimleder