Skip to content
getresized2

Våre interimledere

Vår unike database på over 3 000 interimledere består av toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra de fleste bransjer. 

Våre interimledere kan på kort varsel tre inn i en stilling og komme raskt i gang uten en lang opplæringsperiode - fordi de har solid erfaring fra tilsvarende stillinger eller oppdrag.

Slik fordeler våre interimledere seg:

  • 800 ledere på toppnivå
  • 650 med mellomledererfaring innen: økonomi, HR, salg, marked, logistikk, produksjon eller IKT.
  • 500 interimledere med internasjonal erfaring
  • 170 prosjektledere med bakgrunn fra: IT/telefoni, offshore/olje og gass, industri, energi, samferdsel, bygg og anlegg, og andre områder.

Vil du bli interimleder? Les mer her

Uansett hvilken ledelsesutfordring du har, er garantien vår den samme: I løpet av 10 dager vil du ha ett av de beste hodene i landet på plass i lederstolen.