Interimledelse kan gi store fordeler for SMB-bedrifter

Nylig påtroppet sjef i Widerøe, Stein Nilsen, har ledet noen av Norges største organisasjoner. Han tror at små og mellomstore bedrifter har få gode alternativer til interimledelse når man trenger en erfaren leder på kort varsel.

Stein Nilsen er utdannet siviløkonom og har jobbet som leder i store og mellomstore bedrifter i over 20 år, blant annet for SAS, NSB og Nobina. Han er i dag styreleder i et selskap i Credo Partners portefølje og adm. direktør i Widerøe. Hans første kontakt med InterimLeder var som adm. direktør i busselskapet Nobina:

- Første gang vi leide inn en interimleder fra InterimLeder AS hadde vi en del operative utfordringer hvor vi trengte å styrke sentrale kompetanseområder på kort varsel og kun for en kort periode. Senere leide vi inn en CFO som etter hvert ble fast ansatt.

Fornøyd med InterimLeder

- Det jeg har merket meg med InterimLeder AS er at de har en veldig god evne til å finne fram til de riktige personene. Alle gangene vi har brukt dem har det vært mindre enn fem intervjuer totalt, noe som sier meg at forhåndsutvelgelsen deres er svært treffsikker. En annen styrke er at de raskt forstår hvilket oppdrag og hvilken virksomhet de skal levere til, og at de kjenner kandidatene de introduserer for oss relativt godt.

Permanent vs. midlertidig

Nilsen har leid inn interimledere med tanke på både midlertidige og permanente stillinger.

- Det jeg alltid ser etter, og som jeg har hatt stort hell med, er å finne kandidater gjennom InterimLeders nettverk, som kan gå fra å være interimleder til å bli en fast lederressurs. I det siste tilfellet hvor vi leide inn en interimleder var dette en forutsetning, da det var viktig for eierne og styret å opprettholde kontinuiteten. Interimlederen går etter endt avtaleperiode inn i stillingen som adm. direktør, forteller Nilsen.

Når administrerende blir syk

- Høsten 2014 befant jeg meg som styreleder i et serviceselskap, vår administrerende direktør ble syk og måtte trappe ned på veldig kort varsel. Da får du det travelt! Jeg tok kontakt med InterimLeder og i løpet av 3 uker hadde vi en ny leder på plass.

- Har aldri falt meg inn å leie inn konsulenter

For Stein Nilsen har det har aldri vært et reelt alternativ å leie inn konsulenter til å løse akutte lederbehov:

- I store organisasjoner er det som regel alltid mulig å flytte på folk og rokkere lederressurser internt. Men når du i egen organisasjon ikke har den kompetansen man behøver, noe som ofte er tilfelle hos små og mellomstore virksomheter, er interimledelse det eneste reelle alternativet. Det har aldri vært et alternativ å leie inn konsulenter til dette. De som er gode på operativ gjennomføring er ikke så mange i konsulentmiljøene, eller er vanskelig å finne. Vi er først og fremst ute etter folk som kan få noe gjort, avslutter Nilsen.

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!