Kundecase: Trenor Dører AS

Da styret i Trenor Dører AS trengte ny assisterende daglig leder kontaktet de InterimLeder AS, og fikk raskt på plass interimlederen Jan Samuelsson (bildet). Han gikk kort tid etter inn i rollen som administrerende direktør og leverte en kjempejobb før han gikk videre til neste oppdrag. Les styremedlem Frithjof Plahtes skussmål her.

Jan har gjort en kjempejobb her. Han kom inn for å assistere daglig leder, men fikk etter en tid ansvaret som administrerende direktør. Han har fylt begge rollene på en fortreffelig måte. Jan er en kraftfull person.  Han har stor evne til å få overblikk over nye situasjoner og problemstillinger. Han ser svakheter og muligheter, og har vist stor evne til å planlegge og forutse konsekvenser av det han vil gjøre, og så, etter vurdering, setter han kraft inn i en planlagt gjennomføring av endringer. 

Han er utålmodig hvis ting ikke går etter plan, og søker å hente inn tapt fremdrift så snart det overhode er mulig. Han har vært dyktig til å få de ansatte med på endringer i organisasjonen, bemanningssituasjonen og til dels radikale endringer i arbeidsoppgaver og ansvar, og har skapt forståelse for nødvendigheten av bedre ressursutnyttelse.

Så vidt jeg har kunnet observere nyter han stor tillit og respekt hos de ansatte, til tross for at han har måttet gå hardt til verks i forhold til noen enkeltpersoner. Jan er erfaren, tydelig og uredd, og har stor kompetanse, både faglig, og som leder, og tenker også strategisk. Det er en del ulikheter mellom svensk og norsk bedriftskultur, og han har klart å manøvrere klokt. Hans bakgrunn har nok gjort ham mer krevende som leder enn hva som er det vanlige her, men hans evne til å få forståelse for nødvendigheten av endringer, har gjort at han har blitt akseptert, og har lykkes, så vidt jeg kan forstå.

Jan har vært lojal overfor styrets beslutninger og anmodninger, og er korrekt i alle forhold. Han har stor integritet. Mellom Jan og meg har det blitt et meget åpent og tillitsfullt forhold. Jeg har satt meget stor pris på hans innsats i bedriften, og jeg setter stor pris på ham som person.  Jeg, og mange her, vil savne ham når han snart slutter.


Styremedlem Frithjof Plahte

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!