Skal bli Europas største med hjelp fra interimleder

CEO i Oslofjord Convention Center, Stian Fuglset, har hårete mål for selskapet. Konferansehotellet skal bli Europas største og omsetningen skal mer enn dobles. For å legge strategien hentet han inn en interimleder. Det har vært en lønnsom investering.

Vi ringte en travel, men morgenopplagt Stian Fuglset, som fra bilen fortalte oss litt mer om virksomheten, ekspansjonsplanene deres og hvorfor han valgte å leie inn en interimleder:

- Grunnen til at kundene velger Oslofjord Convention Center er at de så å si får nøkkelen til en hel konferanseby. Her kan de gjøre alt på ett sted, da vi tilbyr både overnatting, servering og tilgang til landets største konferansesal. Nå ekspanderer vi med 1 600 nye hotellsuiter og utvidede konferansefasiliteter, slik at vi kan ta imot mange flere kunder fra 2020 og utover, forteller Fuglset.

Hårete mål og strategiske veivalg

Fuglset ble ansatt som daglig leder i Oslofjord Convention Center i 2013 og kom da fra det børsnoterte industri- og teknologiselskapet Goodtech ASA. Målene han jobber mot i Oslofjord er mildt sagt store:

- Som daglig leder har jeg ansvaret for å lede Oslofjord mot ny vekst. Vi snakker da om en to- til tredobling av dagens omsetning. Vi så at vi gikk sterkt i retning av å bli en hotellvirksomhet i mye større grad enn før. Det trigget etter hvert behovet for å utvikle hotellvirksomheten med seniorkompetanse, noe vi anså som svært kritisk og viktig.

Leste om interimledelse i nyhetsbrev

- Jeg fikk jevnlig nyhetsbrev av InterimLeder og leste der at interimledelse kunne gi rask og fleksibel tilgang på senior kompetanse. Da sa det bare pling. Det kunne jo være et sted å begynne.

Fuglset tok kontakt med InterimLeder våren 2015 og prosessen var raskt i gang:

- De var svært effektive, og etter en grovsiling av kandidatene satt vi igjen med fire som vi kjørte intervjuer med. To av dem kunne vi jobbe videre med, men den siste kandidaten ble et soleklart valg for oss.

En dyr men lønnsom og avgjørende investering

- Det å investere i en interimleder har vært helt avgjørende for vår strategiske planlegging. Vi vil bli Europas største convention-hotell og det å møte den ambisjonen på en strategisk og systematisk måte er helt avgjørende, og interimlederen har nå lagt et godt fundament til hjelp til selvhjelp.

- Samtidig har vi sammen staket ut en veldig god kurs. Vår interime forretningsutvikler har sett nye forretningsmuligheter og dokumentert disse på en veldig troverdig måte. Har også på en behagelig måte gått inn i vårt miljø, er godt likt og samarbeider godt alle veier. Vi har hatt meget stor effekt av jobben han har gjort. Det å leie en interimleder er veldig kostbart, men så vidt jeg kan bedømme har det vært en lønnsom investering, sier Fuglset.

Frister til gjentagelse

- Denne erfaringen frister absolutt til gjentagelse. Men det er temporære behov vi snakker om, for det å investere i kompetanse over tid er en helt annen sak. Man leier jo en interimleder for å få executive kompetanse inn veldig raskt, kanskje på et vesentlig høyere nivå enn man har behov for på et driftsnivå. Men skal man hente inn slike tjenester må tilbyderen ha en relativt stor stall. Hvis utvalget er lite og man må ta til takke med bare en 70% match er det ikke hensiktsmessig. Interimledelse er kostbart, og må derfor treffe, og det gjorde det i vårt tilfelle.

Oslofjord Convention Center ligger i fredelige og naturskjønne omgivelser ved kysten mellom Tønsberg og Stokke. Kundene er typisk store norske bedrifter innen varehandel, bank og finans, som ønsker å gjøre noe for sine ansatte gjennom kick-offs, jubileer og lanseringer.

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!