Skip to content

Interim CDO

interim-cdo-interimleder

 

 

Hva er en interim CDO?

En interim CDO (Chief Data Officer) er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den datadrevne strategien og driften i en organisasjon. Rollen jobber tett sammen med IT-avdelingen, markedsføringsteamet og ledelsen for å sikre at data blir effektivt utnyttet for å oppnå forretningsmessige mål. Interim CDO-en er ansvarlig for å utvikle og implementere datadrevne strategier, forvalte datakvalitet og personvern, drive innovasjon og skape verdi gjennom dataanalyse.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim CDO?

  1. Utvikling av datatstrategi: En midlertidig CDO er verdifull når organisasjoner trenger å utvikle eller forbedre sin datatstrategi, inkludert datastyring, datahåndtering og datadrevet beslutningstaking.
  2. Digital transformasjon: De spiller en avgjørende rolle i å drive initiativer for digital transformasjon, og utnytter data for å optimalisere driften, forbedre kundeopplevelsen og muliggjøre innovasjon.
  3. Datastyring og overholdelse av regelverk: Midlertidige CDO-er sikrer etterlevelse av personvernregler, etablerer rammeverk for datastyring og implementerer effektive tiltak for datasikkerhet.
  4. Innsikt basert på data: De gjør det mulig for organisasjoner å utnytte verdien av sine data ved å bruke avansert analyse og datavitenskapelige teknikker for å generere handlingsrettede innsikter for strategisk beslutningstaking.
  5. Midlertidig ledelsesgap: Når organisasjoner gjennomgår endringer i ledelsen eller trenger midlertidig ekspertise innen datamanagement, gir en midlertidig CDO umiddelbar veiledning, strategisk retning og praktisk støtte.

Ved å ansette en midlertidig CDO kan organisasjoner utnytte potensialet i sine data, drive datadrevne strategier og fremme en kultur basert på datadrevet beslutningstaking. De bringer med seg omfattende erfaring innen datamanagement, analyse og digital transformasjon, og hjelper organisasjoner med å nå sine forretningsmål.

 

Hvordan vi finner den beste interim CDO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Referanser

Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Chief Analytics Officer (CAO), Chief Data and Analytics Officer (CDAO), Data Director, Data Management Officer, Data Strategist, Data Governance Officer, Director of Data and Insights, Data Science Executive, Chief Information Officer (CIO), og Chief Digital Officer (CDO).