Interim CEO (Chief Executive Officer)

Hva er en interim CEO?

En interim CEO, Administrerende direktør, daglig leder eller konsernsjef er først og fremst en toppleder i en organisasjon som må ha relasjoner til menneskene som skal prestere. Det betyr at en interim CEO er en person som raskt evner å sette seg inn i og forstå situasjonen, virksomheten, hva menneskene i denne organisasjonen presterer og engasjerer seg i prosessene til disse menneske. I tillegg evner en interim CEO å forstå eierne av virksomheten og tanker de har om fremtiden, samt hva slags folk de internt besitter og selv er. Det å forstå styret – og hele kabalen som organismen interimledelse består av, er vesentlig del av oppdraget.

Dernest evner en interim CEO å ta virksomheten fra der den er i dag, til en ny situasjon som er ny og utviklende i en eller annen gitt retning.

Vår fremste styrke som en interimservice-leverandør er å forstå dette, evaluere og finne løsningene, og kunne følge opp virksomheten kontinuerlig, men også 2-3 år etter interimoppdraget for å se hvor godt det fungerte.

Hvordan vi finner den beste interim CEO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

Et utvalg av våre utførte interim CEO-oppdrag

Les mer om våre CEO-oppdrag nedenfor. Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Country Manager, Konsernsjef, Generaldirektør, Chief Operating Officer (COO), Executive Director, Managing Director.

Personvern

Å håndtere dine personopplysninger riktig er viktig for oss. Vi trenger ditt samtykke til å håndtere dine opplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring, og for å sende deg relevant informasjon som invitasjoner til seminarer og tips om relevant faginnhold.