Skip to content

Interim CEO (Chief Executive Officer)

interim-ceo-interimleder

 

Hva er en interim CEO?

En interim CEO (Chief Executive Officer) er en erfaren midlertidig leder som påtar seg ansvaret for den overordnede ledelsen og driften av en organisasjon. Rollen jobber tett med alle nivåer av ledelsen for å oppnå forretningsmessige mål og sikre organisasjonens suksess. Noen av de vanlige oppgavene inkluderer strategisk planlegging, ressursallokering, prestasjonsstyring og endringsledelse. En interim CEO har bred forretningsforståelse og omfattende erfaring med å lede organisasjoner gjennom ulike utfordringer.

Som interim CEO er man først og fremst en toppleder som må bygge gode relasjoner til menneskene som skal prestere, det være seg ansatte, eiere og styret. Det betyr at en interim CEO er en person som raskt evner å sette seg inn i og forstå virksomheten, hvordan de ansatte presterer og engasjere seg i prosessene til disse menneskene. En interim CEO vil også forstå og kommunisere godt med styret og eierne av virksomheten, og hva de tenker om fremtiden.

Dernest evner en interim CEO å ta virksomheten fra der den er i dag, til en ny situasjon som er ny og utviklende i en eller annen gitt retning.

Vår fremste styrke som en interimservice-leverandør er å forstå dette, evaluere og finne løsningene, og kunne følge opp virksomheten kontinuerlig, men også 2-3 år etter interimoppdraget for å se hvor godt det fungerte.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim CEO?

 1. Lederskifte: Selskaper ansetter ofte en midlertidig CEO under lederskifter, som plutselige avganger, planlagte pensjoner eller ved søk etter en permanent CEO. Den midlertidige CEOen gir umiddelbar stabilitet, sikrer kontinuitet i driften og opprettholder strategisk retning.

 2. Organisasjonsomstrukturering: I perioder med betydelige endringer eller omstrukturering kan en midlertidig CEO tilføre nye perspektiver og objektive innsikter for å håndtere komplekse utfordringer. De har erfaringen som trengs for å gjennomføre nødvendige transformasjoner og drive selskapet fremover.

 3. Krisehåndtering: I krisetider eller utfordrende markedsforhold kan en midlertidig CEO gi sterk ledelse og rask handling. De skaper ro og veileder organisasjonen gjennom turbulente tider, reduserer risiko og utnytter muligheter.

 4. Forretningsomstilling: Når et selskap står overfor økonomiske vanskeligheter eller driftsmessige ineffektiviteter, kan en midlertidig CEO med erfaring fra forretningsomstillinger bidra med nødvendig ekspertise for å forbedre driften, optimalisere ressurser og gjenopprette lønnsomheten.

 5. Fusjoner og oppkjøp: Under integreringen av to selskaper kan en midlertidig CEO lede prosessen, sikre en jevn overgang, harmonisere kulturer og maksimere synergier for å oppnå ønskede resultater.

 6. Styrearbeid og investorrelasjoner: Midlertidige CEOer kan være verdifulle i situasjoner der sterk ledelse er nødvendig for å håndtere relasjoner med styret, investorer og andre interessenter. De gir åpenhet, trygghet og effektiv kommunikasjon i kritiske perioder.

 7. Ekspertveiledning og mentoring: En midlertidig CEO kan også støtte og veilede den nye permanente CEOen i kulissene for å sikre en god overgang, lette kunnskapsoverføringen og gi veiledning i begynnelsen av deres stilling.

Ved å ansette en midlertidig CEO får selskaper tilgang til erfarne ledere som kan gi stabilitet, strategisk veiledning og effektiv gjennomføring i perioder med endring eller utfordrende omstendigheter. De bringer med seg en bred kunnskap, et nytt perspektiv og evnen til å drive organisasjonens suksess.

 

Hvordan vi finner den beste interim CEO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

 1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
 2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
 3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
 4. Du velger din foretrukne interimleder.
 5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Et utvalg av våre utførte interim CEO-oppdrag

Les mer om våre CEO-oppdrag nedenfor. Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Administrerende direktør, Country Manager, Konsernsjef, Generaldirektør, Chief Operating Officer (COO), Executive Director, Managing Director.