Skip to content

Interim CFO (Chief Financial Officer)

interim-cfo-interimleder

 

Hva er en interim CFO?

En interim CFO, økonomisjef, finansdirektør eller økonomidirektør har erfaringen som skal til for å få rapportering, tall og vekstpotensial under kontroll.

CFO-rollen er en som gjør organisasjonen god. En interim CFO er som regel med i styremøter, og særlig nye eiere har behov for en CFO de kan kommunisere godt med for bistå dem i å presentere tallene på best mulig måte. CFO er en støttefunksjon, men skal samhandle veldig godt med hele organisasjonen slik at det er sammenheng mellom tallene ­– både KPI’er og regnskapstall ­– og organisasjonen som presterer disse tallene. En interim CFO er i stand til å samhandle godt, på tvers av organisasjonen, og ikke minst spille CEO god. CFO er spesielt analytisk, og har derfor en kritikerrolle innad i et lederteam.

Vår fremste styrke som en interimservice-leverandør er å forstå dette, evaluere og finne løsningene, og kunne følge opp virksomheten kontinuerlig, men også 2-3 år etter interimoppdraget for å se hvor godt det fungerte.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim CFO?

Ansettelse av en midlertidig CFO kan være fordelsaktig i ulike situasjoner, og sikrer økonomisk stabilitet og driver strategiske økonomiske initiativer for selskaper. Her er vanlige scenarioer der det å ansette en midlertidig CFO er fordelaktig:

  1. Lederskifter: Under ledige CFO-stillinger grunnet plutselige avganger, planlagte pensjoner eller langvarig fravær, gir en midlertidig CFO umiddelbar økonomisk ledelse og kontinuitet.

  2. Økonomiske transformasjoner: Når selskaper gjennomgår betydelige økonomiske endringer, som restrukturering, fusjoner eller oppkjøp, bringer en midlertidig CFO ekspertise innen økonomisk analyse, risikostyring og strategisk beslutningstaking.

  3. Implementering av systemer: Implementering av nye økonomiske systemer eller oppgradering av eksisterende krever ekspertise fra en midlertidig CFO som kan lede systemintegrasjon, dataoverføring og sikre smidig drift.

  4. Spesialprosjekter: Selskaper kan ha behov for spesialiserte økonomiske ferdigheter for prosjekter som innsamling av kapital, kostnadsoptimalisering eller utvidelse til nye markeder. En midlertidig CFO tilbyr målrettet økonomisk ekspertise for å drive disse initiativene.

  5. Midlertidig ledelse: Under rekrutteringsprosessen for en fast CFO, fyller en midlertidig CFO ledelsesgapet ved å gi økonomisk veiledning og overvåke daglige operasjoner. De kan også støtte den kommende CFO-en gjennom en sømløs overgang.

Ved å ansette en midlertidig CFO får selskaper tilgang til erfarne økonomiske fagpersoner som bringer strategisk innsikt, økonomisk kompetanse og evnen til å tilpasse seg raskt til organisasjonens behov. Deres ekspertise sikrer økonomisk stabilitet, støtter vekstinitiativer og legger grunnlaget for langsiktig suksess.

 

Hvordan vi finner den beste interim CFO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Et utvalg av våre utførte interim CFO-oppdrag

Les mer om våre CFO-oppdrag nedenfor. Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Finansdirektør, Økonomidirektør, Controller, Økonomisjef, Finanssjef, Regnskapssjef, Økonomisjef, Finansiell direktør ,Finansansvarlig, Chief Accounting Officer (CAO).