Skip to content

Interim CHRO (Chief Human Resources Officer)

interim-chro-interimleder

 

Hva er en interim CHRO?

En interim CHRO (Chief Human Resource Officer) er en midlertidig leder av HR-funksjonen i virksomheten. Noen ganger har de andre titler, som HR-direktør, HR-sjef, personalsjef, Chief People Officer eller Chief Culture Officer. Eller en kombinasjon av disse.

Som HR-leder er man en viktig del av ledergruppen og har ansvaret for å lede HR-avdelingen og sørge for at organisasjonen har rett folk på rett plass. Områder som personale, lønn, HMS, arbeidsrett, kompetanseutvikling og rekruttering ligger ofte under HR-lederens ansvar.

En interim CHRO er en midlertidig leder som på kort varsel kan tre inn som leder av HR-funksjonen og skape verdi fra dag én. Personen har jobbet i tilsvarende rolle før, og har erfaring som er relevant for ditt konkrete oppdrag.

Trenger dere å bemanne opp, redusere arbeidsstokken, eller kanskje dere står i en krise eller en nært forestående omstrukturering, og mangler kompetanse eller kapasitet? I så fall kan en erfaren interim HR-leder være en god investering. 

Våre oppdragsgivere etterspør ofte HR-ledere som har utpreget god forretningsforståelse, er strategiske og analytiske, er oppdatert på digitale verktøy, og har erfaring med å implenentere og lede endring i selskaper, hvor man skaper engasjement og forståelse hos de ansatte.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim CHRO?

  1. Lederskifter: Under plutselige avganger eller planlagte etterfølgelser innen HR-ledelse, sikrer en midlertidig CHRO operasjonell kontinuitet og stabilitet.
  2. Organisasjonstransformasjoner: Midlertidige CHRO-er bringer ekspertise innen endringsledelse, kulturintegrering og talenttilpasning under fusjoner, oppkjøp eller omstrukturering.
  3. Utvikling av HR-strategi: De tilbyr friske perspektiver, bransjens beste praksis og erfaring med å optimalisere HR-funksjoner for å utvikle eller forbedre HR-strategier, retningslinjer og prosesser.
  4. Krisehåndtering: Midlertidige CHRO-er håndterer HR-kriser raskt og sikrer overholdelse av regelverk og implementering av effektive løsninger.
  5. Rekruttering og utvikling av talent: De leder rekrutteringsinnsats, talentvurdering og planlegging for etterfølgelse for å tiltrekke og beholde topp talent og bygge en sterk lederkabal.

Ved å ansette en midlertidig CHRO får organisasjoner tilgang til erfaren HR-ledelse, ekspertise i å håndtere HR-utfordringer og evnen til å drive strategiske HR-initiativer. Det muliggjør effektiv håndtering av menneskelige ressurser og tilpassing av HR-praksis med virksomhetens mål for vedvarende suksess.

 

Hvordan vi finner den beste interim CHRO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Et utvalg av våre utførte interim CHRO-oppdrag

Les mer om våre CHRO-oppdrag nedenfor. Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som HR-direktør, HR-sjef, HR-leder, Personalsjef, HR-ansvarlig, Chief People Officer (CPO), Organisasjonsdirektør, Personal- og administrasjonssjef, HR Executive, Direktør for menneskelige ressurser.