Skip to content

Interim controller

interim-controller-interimleder

PS: Våre kandidater vil være overkvalifisert til en klassisk controller-rolle, men noen vil være villige til å ta et slikt oppdrag midlertidig.

 

Hva er en interim controller?

En interim controller er en erfaren midlertidig leder som tar på seg ansvaret for å lede den daglige økonomiske driften i en organisasjon. Rollen jobber tett sammen med regnskap og finans for å overvåke og sikre lønnsomheten i virksomheten. Noen av de vanlige oppgavene omfatter økonomisk planlegging, budsjettering, risikostyring og rapportering, men de har som regel såpass stor forretningsforståelse at de kan bidra til utvikling og verdiskaping i organisasjonen.  

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim controller?

  1. Finansiell restrukturering: En midlertidig controller kan bidra med ekspertise under prosesser for finansiell restrukturering, bistå med kostnadsreduksjonstiltak, optimalisere finansielle operasjoner og forbedre den generelle økonomiske ytelsen.
  2. Implementering av systemer: De spiller en viktig rolle i implementeringen av nye finansielle systemer, som ERP eller regnskapsprogramvare, og sikrer en smidig overgang og effektiv bruk av systemene.
  3. Finansiell rapportering og overholdelse av regelverk: Midlertidige controllere utmerker seg i håndteringen av finansielle rapporteringsprosesser, sikrer overholdelse av regulatoriske krav og opprettholder nøyaktige og rettidige regnskap.
  4. Prosessforbedring: De identifiserer områder for prosessforbedring innen økonomifunksjonen, strømlinjeformer finansielle prosesser, forbedrer internkontrollene og maksimerer driftseffektiviteten.
  5. Finansiell analyse og planlegging: Midlertidige controllere bidrar til finansiell analyse, prognoser og budsjettering, og gir verdifulle innsikter for å støtte strategisk beslutningstaking og drive bedriftens vekst.

Ved å ansette en midlertidig controller kan organisasjoner styrke sine økonomiske operasjoner, forbedre rapporteringsnøyaktigheten og drive prosesseffektivitet. De bringer med seg omfattende erfaring innen økonomistyring, overholdelse av regelverk og finansiell analyse, og sikrer at organisasjonens økonomifunksjoner er optimalisert og i samsvar med overordnede mål.

 

Hvordan vi finner den beste interim controller-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Et utvalg av våre utførte interim controller-oppdrag

Les mer om våre controller- og regnskapssjef-oppdrag nedenfor. Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Finanssjef, Økonomisjef, Regnskapssjef, Økonomidirektør, CFO (Chief Financial Officer), Finansiell controller, Business controller, Controller-sjef, Controlling manager, Økonomikontrollør. → Les også vår omfattende guide til interimledelse!