Skip to content

Interim CTO (Chief Technology Officer)

interim-cto-interimleder

 

Hva er en interim CTO?

En interim CTO er en erfaren midlertidig leder som påtar seg ansvaret for å lede den tekniske driften i en organisasjon. Rollen jobber tett sammen med IT-avdelingen og ledelsen for å overvåke og sikre effektiviteten og innovasjonen i virksomheten. Noen av de vanlige oppgavene omfatter teknisk planlegging, strategisk IT-styring, risikohåndtering og rapportering. Interim CTO-er har bred forståelse for teknologi og kan bidra til å utvikle og skape verdier i organisasjonen.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

 

Hvorfor leie en interim CTO?

  1. Teknologi-transformasjon: En midlertidig CTO er verdifull under perioder med betydelig teknologitransformasjon, for eksempel implementering av nye systemer, oppgradering av infrastruktur eller gjennomføring av digitale initiativer.
  2. Omstrukturering av IT-avdelinger: De kan lede omstruktureringen av IT-avdelinger, optimalisere prosesser, forbedre effektiviteten og tilpasse teknologien til virksomhetens mål.
  3. Innovasjons- og FoU-prosjekter: Midlertidige CTO-er har ekspertise i å lede innovasjons- og forsknings- og utviklingsprosjekter, fremme en kultur for kreativitet og drive teknologiske fremskritt.
  4. Krisestyring: I tilfelle IT-krisesituasjoner eller cybersikkerhetshendelser, tilbyr en midlertidig CTO umiddelbar teknisk ekspertise, risikoredusering og gjenopprettingsstrategier.
  5. Midlertidig lederskapsgap: Når organisasjoner er i prosessen med å rekruttere en permanent CTO, kan en midlertidig CTO fylle gapet og sikre kontinuitet i teknologistrategi, drift og beslutningstaking.

Ved å ansette en midlertidig CTO får organisasjoner fordelen av erfaren teknologiledelse, strategisk veiledning og effektiv styring av teknologirelaterte initiativer. De driver innovasjon, optimaliserer IT-funksjoner og hjelper organisasjoner med å oppnå sine teknologiske mål.

 

Hvordan vi finner den beste interim CTO-kandidaten for deg

Vi har over mer enn 20 år perfeksjonert vår metode og bygget et nettverk av over 3000 erfarne ledere. Når du tar kontakt for å få løst din lederutfordring, følger vi denne prosessen (se den detaljerte prosessen her):

  1. Sammen med deg definerer vi oppdraget og delmålene for oppdragsperioden.
  2. Vi lyser ut oppdraget til våre interimledere, siler ut de beste søkerne og sender dem anonymisert til deg.
  3. Sammen med deg velger vi hvem som skal innkalles til intervju og gjennomfører disse (alle kandidater kvalitetssikres før intervjuet).
  4. Du velger din foretrukne interimleder.
  5. Interimlederen begynner i oppdraget!

Vi følger opp både deg og interimlederen underveis i oppdraget.

 

Referanser

Se alle våre referanseartikler her, og kontakt oss gjerne for referanser relatert til ditt oppdrag. Vi leverer også ledere til lignende stillinger, som Teknologidirektør, IT-direktør, Teknisk direktør, Chief Innovation Officer (CIO), Teknologisjef, IT-sjef, IT-leder, Chief Digital Officer (CDO), Chief Engineering Officer (CEO), Teknologistrategidirektør.