Referanser

Her kan du lese intervjuer med noen utvalgte oppdragsgivere og interimledere.
Les flere eksempler under Aktuelt

Oras AS

admin 06.02.2014

Sigurd Gangnæs har som HR-direktør i entreprenørselskapet Oras AS ansvar for 900 ansatte i Norge. I en bransje med stort tidspress, er det trygt å ha interimledelse som ett av verktøyene i HR-kassa.

Les mer ›

yaBank AS

admin 06.02.2014

Da bankens IT-direktør ble langtidssykemeldt måtte nytiltrådt personal- og juridisk sjef i yaBank, Eivind Sverdrup, vurdere alternativene raskt.

Les mer ›

Elite Foto AS

admin 06.02.2014

Når virksomheten trenger en erfaren og dyktig ”doer” som kan tiltre raskt er adm. direktør i Elite Foto, Helge Lindalen, sikker på løsningen.

Les mer ›

Q-Meieriene AS

admin 06.02.2014

Aksel Kverneland har funnet karriereveien som interimleder. Etter tolv år kan han krysse av seksten oppdrag som utført. Nå vies størstedelen av tiden til kapasitetsutvidelser ved Q-Meieriene.

Les mer ›

Alstom Norway AS

admin 06.02.2014

En vakker vårdag i 2011 fikk Gisle Bakken en spennende telefon fra et stort kinesisk telecomselskap som trengte hans hjelp. Det skulle bli starten på en interimledertilværelse som har gitt mersmak.

Les mer ›
Umbraco CMS fra MarkedsPartner